Invitation til debat- og netværksmøde

Gazelleforeninger i medlemsvækst - udfordringer og muligheder

  • Kom til debat- og netværksmøde i DGI Storkøbenhavn
  • Hør gode oplæg om udfordringerne og mulighederne ved medlemsvækst i forening
  • Skab relationer til foreninger, der har samme udfordringer som jer
  • Dele viden, holdninger og erfaringer med håndtering af medlemsvækst

Formål: Formålet med mødet er påbegynde netværksskabelsen mellem foreninger, der er i samme situation som jer selv. Via netværksskabelsen er det intentionen, at vi forbedrer din måde at drive og udvikle din egen forening på. Mødet giver dig mulighed for at udvikle din viden og også at sammenligne din egen forenings styrker og svagheder med andre foreninger, så du bedre kan identificere de områder, hvor din forening kan forbedres. Du vil møde nye og have mulighed for at etablere fordelagtige relationer og også få adgang til information samt udvikle ideer og dele viden om optimering af arbejdsgange.

Gazelleforeninger: Foreninger, der har oplevet medlemsvækst, får ofte fin anerkendelse for deres store betydning for lokalsamfundet - og vi andre kan blive inspireret af, hvordan de håndterer de risici og muligheder, som medlemsvækst rummer. Men foreningerne har også ofte haft mange forskellige måder at håndtere medlemsvæksten på. Medlemsvækst er nemlig ofte en stor udfordring for foreningslivet. Den er besværlig, kompleks og risikofyldt. Den er en udfordring for lederne, for foreningens trænere/instruktører og også for de menige medlemmer, der kan opleve store udsving i kvaliteten af de aktiviteter, de deltager i.

Gazelleforeninger er ofte udfordret på en række fronter, som gør det vanskeligt at udnytte momentum. Det kan være en udfordring at holde foreningen ”på sporet” og styre i den rigtige retning i en hektisk og presset hverdag, hvor man typisk sidder med en række frivilligt engagerede personer. Udfordringerne ved høj medlemsvækst opstår typisk, når en forening står i et krydspres mellem medlemmernes forventninger og de begrænsede frivillige ressourcer.

Foreningerne står muligvis over for nogle principielle overvejelser om at ansætte de første, lønnede medarbejdere, der skal håndtere flere administrative og ledelsesmæssige opgaver mhp. at styrke det organisatoriske set up, øge serviceniveauet og håndtere medlemsvæksten.

I takt med at foreningen via professionalisering også øger sin omsætning, er der mange andre dele af foreningen, som bør følge med: Bestyrelsens sammensætning, økonomistyring, interne arbejdsgange, rekruttering af nye frivillige ledere og trænere - er nogle af de ”klassiske” udfordringer, som skal udvikles i takt med medlemsvæksten, og som gradvist gør det mere komplekst at drive og udvikle foreningen.

For foreningsbestyrelsen kan medlemsvæksten også åbne for nye overvejelser: Er foreningens udvikling stadig i tråd med oprindelig idé og passionen? Skal der nye typer bestyrelsesmedlemmer ind for at kunne håndtere udfordringerne? Hvordan bevarer foreningen den kultur og de værdier, som bestyrelsen ønsker?

Med dette udgangspunkt inviterer DGI Storkøbenhavns til debat- og netværksmøde målrettet foreninger, der har haft en stor medlemsvækst fra 2015 og frem.

Program:

Velkomstrunde med kort præsentation af alle: Forbered jer på at fortælle om jer selv og den rolle I har I jeres foreningen – og nævn kort det, som I er rigtig gode til – og det som I rigtig gerne vil blive bedre til.

Kort oplæg om netværksmødets formål v. Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent.

Refleksioner og debat om hvad vi kan lære af hinanden.

Oplæg v. Jon Mortola, Danmarks Idrætsforbund, om netværks betydning og værdien af at deltage i netværk.

Case-eksempel: Oplæg v. Ilknur Kekec og Nada El-Khatib fra Høje-Taastrup IF med fokus på deres håndtering af udfordringer og medlemsvækst.

Kort øvelse: Hvilke fejl har vi lært af - og hvilke succesesser, ønsker vi at deltage?

Tak for i dag.

  • Forplejning: Vi byder på mad og drikke undervejs. 
  • Til og sted: Den 22. februar, 2018 kl. 17.00 – 21.30
  • Sted: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, kælderen.
  • Tilmelding: Bindende tilmelding skal ske til Heidi Kleis-Merkelsen, sekretariatsmedarbejder i DGI Storkøbenhavn, på heidi.kleis-merkelsen@dgi.dk senest den 14.02.2018 kl. 18.00.
  • Maksimalt deltagerantal: 20. Arrangementet bliver aflyst ved for få deltagere – og de tilmeldte vil få direkte besked herom.
  • Pris: Gratis deltagelse ved medlemskab af DGI. 300 kr. for andre foreninger pr. person. Oplys ved tilmelding dit foreningsnummer.