Københavns Kommune svigter svømmeklubber

Fælles pressemeddelelse fra Hovedstadens Svømmeklub, SheZone og DGI Storkøbenhavn

Hillerødgade Svømmehal bliver desværre ikke, som lovet, færdig til september. Det er netop gået op for en række af hovedstadens svømmeklubber, hvilket er et kæmpe problem, da de allerede har fyldte svømmehold i Hillerødgade Svømmehal for deres medlemmer i det kommende halve år.

Nu bliver klubberne nødsaget til at tilbagebetale pengene til de mange medlemmer og står tilbage med store omkostninger, frustrerede medlemmer og en stor udfordring i af fastholde instruktørerne – men uden mulighed for at komme i svømmehallen.

Det er en uholdbar situation mener både Hovedstadens Svømmeklub, foreningen SheZone og DGI Storkøbenhavn, der samstemmende udtaler, at kommunens informations- og serviceniveau godt kunne forbedres når byens svømmehaller renoveres. Parterne efterlyser derfor klar besked og politisk handling fra kommunen.

Lars Sørensen, der er klubdirektør for Hovedstadens Svømmeklub, siger:  ”Vi har netop fået at vide, at Hillerødgade Svømmehal nu udskyder genåbningen cirka et halvt år, fordi kommunen ikke er blevet færdig med reparation af løse fliser. Det overrasker os meget, da vi udtrykkeligt før vi åbnede for tilmelding i juni bad kommunen om at bekræfte, at alt var OK. Vi har derfor nu ca. 550 tilmeldte medlemmer i Hillerødgade, som vi nu skal til at kontakte og bruge tid og kræfter på at tilbageføre penge til. Vi har jo lange ventelister, så det er stort set umuligt at tilbyde undervisning andre steder.”

Også foreningen SheZone, der er målrettet piger og kvinder i København, bliver ramt af forsinkelsen. SheZone har dog endnu ikke, som Hovedstadens Svømmeklub, fået en officiel besked om, at Hillerødgade Svømmehal fortsat er lukket, hvilket undrer forkvinde Nana Holstein:

”Svømmehallen var lovet genåbnet medio september, og derfor åbnede vi for tilmeldinger til vores hold sidste onsdag, hvor vi har fået 35 tilmeldinger. Vi har derfor selv kontaktet kommunens lokaleudlån for at få bekræftet, at svømmehallen fortsat er lukket, men har ikke fået noget officielt på skrift fra dem endnu. Jeg formoder, at der kan være andre foreninger, der heller ikke har fået besked fra kommunen endnu, hvilket er stærkt uheldigt og uholdbart.

Det er desværre ikke første gang, at kommunen ikke overholder de frister, som de selv har sat for istandsættelse af svømmehaller. Samlet set betyder det, at det er meget vanskeligt at drive en idrætsforening, som er afhængig af at kunne planlægge længere ud i fremtiden for at kunne organisere aktiviteter og tiltrække både instruktører og medlemmer. Konkret har SheZone nu 16 frivillige instruktører, som foreningen skal forsøge at fastholde endnu et halvt år - uden at foreningen har mulighed for at tilbyde svømmeundervisning.

Begge svømmeklubber oplever desværre at kommunen ikke evner at gennemføre svømmehalsreparationer og istandsættelsesopgaver til tiden og de to svømmeklubber samt DGI Storkøbenhavn ønsker nu, at de ansvarlige politikere i Kultur- og Fritidsudvalget må komme på banen; dels for at forhindre, at dette sker igen, dels for at imødekomme de svømmeklubber, som nu står med krævende og omkostningstunge udfordringer.

Allan Nyhus, der er formand for Hovedstadens Svømmeklub siger: ”Vi har naturligvis forståelse for, at kommunen skal vedligeholde byens svømmehaller. Men vi er som forening dybt afhængig af, at kommunens egne tidsfrister og deadlines bliver overholdt. Nu står med mange medlemmer, især børn, der nu må udsætte deres svømmetræning. Kommunen må kompensere de foreninger, der har brugt tid og kræfter på at planlægge næste sæson, der begynder lige om lidt, men først og fremmest må kommunen blive bedre til at overholde egne renoveringsplaner. Især i en by, hvor svømmeklubberne i forvejen har lange ventelister.”

Blandt de løsningsforslag, som klubberne og DGI Storkøbenhavn har formuleret, er:

  • Kommunen må åbne de svømmehaller op, der lukker tidligt i weekenden: Det er bl.a. Emdrup Bad, Valby Vandkulturhus, Sundby Bad, Øbrohallen samt Vesterbro Svømmehal, der har velegnede tider i weekenden, hvor der holdes lukket. Giv foreningerne plads i disse haller.
  • Luk foreningerne ind i den offentlige åbningstid: I perioder, hvor der er hallukninger, bør kommunen omfordele tid i andre svømmehaller fra den offentlige åbningstid til de foreninger, der er berørt af hallukningerne, således at foreningerne kan opretholde blot noget af deres aktivitetsniveau.
  • Kommunen må organisere sig på en ny og bedre måde og blive bedre til aktivt at melde ud ift. svømmehallernes faste brugere, så det ikke er foreningerne selv, der skal være aktivt opsøgende for at få viden om, der er noget, der forhindrer de kommende foreningsaktiviteter. Der er helt tydeligt ikke styr på, hvem der gør hvad i kommunen. Informationerne kommer ofte tilfældigt til brugerne af svømmehallerne og med meget kort varsel, hvilket har store konsekvenser for medlemmer og foreninger.

Kontaktpersoner for yderligere citater og informationer

 For politiske kommentarer: 

Allan Nyhus, Formand Hovedstadens Svømmeklub
Tlf. 2219 2305
E-mail: allan@hsk.dk ; www.hsk.dk

Nana Holstein, Forkvinde for SheZone
Tlf. 6165 3465
E-mail: info@shezone.dk ; www.shezone.dk

Kasper Lund Kirkegaard, Idrætspolitisk konsulent for DGI Storkøbenhavn
Tlf. 2974 4982
E-mail: klk@dgi.dk

 For driftsrelaterede kommentarer vedr. oplevelsen af kommunens svømmehaller og driften heraf: 

Lars Sørensen, klubdirektør for Hovedstadens Svømmeklub:
Tlf. 3114 6178
E-mail: lars@hsk.dk

Christine Durup Scheel-Hincke, Projektkoordinator, SheZone
Tlf. 23437986
E-mail: christine@shezone.dk