Landets første DGI-certificerede krisecenter ligger i Lyngby

Kvindehuset i Lyngby er Danmarks første DGI-certificerede krisecenter. Centeret sætter med certificeringen større fokus på fysisk og mental trivsel hos både kvinder og børn i en svær tid præget af krise.

Normalt arbejder DGI Storkøbenhavns udviklingskonsulenter med skoler og institutioner i deres specialiserede certificeringsforløb.

Men i december 2020 uddelte teamet et noget anderledes diplom: Leder og personale på kvindekrisecenteret Kvindehuset i Lyngby havde gennemført fem forskellige læringsmoduler med både teori, praksis og feedback på temaer, der satte fokus på at øge trivsel, udeliv og glæden ved bevægelse og leg hos børnene og deres mødre.

“Kvinderne og børnene i Kvindehuset oplever større glæde og energi med mere leg og bevægelse i hverdagen” fortæller forstander Linda Dichow Kaas.

”Den store forskel ligger i vores nye fokus på det fælles tredje – mere bevægelse og aktivitet giver god energi og oplevelser sammen. Dét med at gøre noget andet på krisecentret – at kvinder og børn lærer om egne grænser og får succesoplevelser ved at arbejde med kroppen – det er vildt godt. Det handler i høj grad om kombinationen af, at de får brugt deres energi ved at komme ud i naturen og få frisk luft. Det flytter fokus fra hjernen, der arbejder hele tiden og ofte med tunge tanker,” forklarer Linda Dichow Kaas.

Positive effekter for både børn, mødre og personale

Hos DGI Storkøbenhavn er certificeringer en stor del af et målrettet arbejde for at øge bevægelsesglæden og læringen hos børn og unge. Personalet hos Kvindehuset oplever, at hvor børnene måske ofte ville kede sig i deres ophold på centeret, får de nu mange flere aktiviteter ind i hverdagen. På den måde er vejen banet for stærkere sociale relationer og flere fysiske såvel som mentale succesoplevelser. Og samtidig undgår de at bruge energi på bekymringer for deres mor.

Vores kerneopgave er at yde omsorg. Så hvordan får man puttet omsorg ind i hverdagen på et krisecenter?

Forstander Linda Dichow Kaas

Også kvinderne oplever nye ting. Blandt andet at bekymringerne for deres situation træder i baggrunden for en stund, og at deres mentale sundhed øges med mere aktivitet i naturen, når de er sammen med deres børn og andre familier i Kvindehuset.

Det store fokus på glæde og fysisk og mental sundhed er i det hele taget en vigtig del af DGI-certificeringen, hvis moduler indeholder temaer om sansemotorisk udvikling, øget kropslig dannelse og styrkelse af mental sundhed gennem specialiserede værktøjer. Sidstnævnte gør forskellen for forstanderen:

“Vores kerneopgave er at yde omsorg. Så hvordan får man puttet omsorg ind i hverdagen på et krisecenter? Flytter fokus over på bevægelse og leg! Jeg er sikker på, at det vil gøre en kæmpe forskel i forhold til at mærke trivsel i huset,” siger Linda Dichow Kaas.

Krisecenter-bredformat ny.jpg

Opkvalificering gennem teori og praksis

For Linda Dichow Kaas og personalet betyder certificeringens faglige opkvalificering, at man har en bedre forståelse for, hvordan man skaber gode og trygge rammer for beboerne og deres børn:

“Vi har drevet krisecenter i lidt over 40 år og udviklet metoder, faglige strategier og processer til gavn for kvinder og børn. Vi dygtige til samtaler, handleplaner og at være oppe i hovedet. Men vi ville så gerne have noget mere bevægelse, mere glæde, latter og sjov og ballade,” fortæller Linda Dichow Kaas om centrets overvejelser.

"Vi har i forløbet fået ændret vores forståelse for, hvor vigtigt det er at inddrage vores fantastiske natur. Og vi har lært, hvor lidt der skal til for at skabe leg og bevægelse, og hvordan legen har indflydelse på stemninger og på at skabe gode energier," slutter forstander Linda Dichow Kaas.

Kvindehusets gode oplevelse med certificeringen kan være en inspirationskilde for andre krisecentre, der ønsker at bringe mere bevægelse og leg ind i en ellers svær hverdag. Pilotprojektet i Lyngby skal bane vejen for lignende certificeringer, således at en mere eller mindre uset gruppe af børn og unge får bedre vilkår, når de afslutter opholdet på et krisecenter.

Certificeringens 5 moduler

  • Modul 1: Glæden i centrum
  • Modul 2: Stærke bevægelseskompetencer
  • Modul 3: Kropslig dannelse
  • Modul 4: ABC For Mental sundhed
  • Modul 5: Bevægelseskultur og forankring