Husk idrætten i lempelsen af anlægsloftet

Så kort og præcist lyder budskabet fra DBU København og DGI Storkøbenhavns formænd.

Flere af de storkøbenhavnske svømmehaller trænger til at blive renoveret og er blandt de projekter, man burde sætte i gang.

26-03-2020

Logos.png

Fælles pressemeddelelse fra DBU København og DGI Storkøbenhavn

Opfordringen kommer forud for, at Kommunernes Landsforening (KL) i denne uge taler med finansminister Nicolai Wammen (S) om, hvordan kommunerne kan hjælpe dansk økonomi gennem coronakrisen.

Tidligere på ugen var socialdemokratiets politiske ordfører i København, Jonas Bjørn, ude og foreslå, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer og renoveringer af skoler, kommunale institutioner og idrætsfaciliteter for at hjælpe byggebranchen.

En lempelse af anlægsloftet, som er det normale loft over kommunernes investeringer, vil være en oplagt tilgang.

Den idé møder stor opbakning hos både DBU Københavns formand, Jesper Gradert, og DGI Storkøbenhavns formand, Peder Nedergaard.

De udtaler samstemmende:

”Hvis politikerne lemper anlægsloftet for at holde en hånd under byggebranchen, så bør de også tænke idrættens faciliteter med ind i byggeprojekterne. Vi har derfor en klar opfordring til politikerne om at kigge på anlægsloftet og sikre, at vi kan igangsætte de nødvendige og planlagte byggerier på de kommunale idrætsfaciliteter i København.”

De forsætter:

”I disse tider kan vi alle for alvor mærke, hvordan det er at stå alene og uden for de sociale fællesskaber, som vi normalt kommer i. Vi trænger alle til at komme tilbage i foreningerne og fællesskaberne. I København er der en kæmpe efterspørgsel og et stort efterslæb på idrætsfaciliteter, som vi måske kan indhente en smule i de kommende måneder. Derfor bør idræt og foreningslivet tænkes med ind, når politikerne drøfter anlægsloftet.”

Behovet for at tilgodese idrættens faciliteter forstærkes af, at Københavns Kommunes investeringer ikke har fulgt med efterspørgslen og den øgede befolkningstilvækst. F.eks. ville opførslen af en ny kunstgræsbane på Nørrebro være en oplagt mulighed i det område af hele Danmark, hvor der er færrest fodboldbaner per indbygger.

Se evt. bilag 1 for hvilke allerede planlagte idrætsfaciliteter, der kan fremrykkes og prioriteres.

For yderligere kommentarer

Jesper Gradert, formand for DBU København, m. 3052 4070

Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, m. 4255 7550

---

Søren Hemmingshøj, politisk konsulent i DBU København, 2175 7585

Kasper Lund Kirkegaard, idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, m. 29744982

 

Bilag 1: Allerede planlagte renoveringer og anlægsprojekter inden for idræts- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune, som med fordel kan fremrykkes 

 • Kunstgræsbane på Nørrebro
 • Opgradering af boldbaner, Svanemølleanlægget
 • Brobold - Hans Tavsens Park
 • Kunstgræsbane, Bavnehøj Idrætspark
 • Kunstgræsbane, Vanløse Idrætspark
 • Renovering af Bellahøj Svømmestadion
 • Renovering af DGI Byens Svømmehal
 • Renovering af Vesterbo Svømmehal
 • Byens Hus i Ørestad
 • Kampsportens Hus, Nørrebro
 • Modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg
 • Skøjtehal på Østerbro v. Svanemøllen
 • Idrætshal på ny skole ved Sluseholmen
 • Opgradering af Naturpark Amager
 • Nordøstamager Skole - med idrætshal
 • Kødbyens skole - med idrætshal
 • Ny skole på Islands Brygge - med idrætshal