Nej tak til gebyr på brug af haller og baner i København

En lang række idrætsforeninger er gået sammen om en udtalelse vedr. gebyr på brug af faciliteter i Københavns Kommune

Læs hele udtalelsen fra foreningerne her:
Fælles udtalelse vedr. gebyr på brug af faciliteter i Københavns Kommune

Uddrag af udtalelse:
Københavns Kommune har besluttet at pålægge idrætsforeninger et gebyr, når de booker en kommunal idrætsfacilitet.

Det foreslåede gebyrmodel rammer samtlige foreninger og skelner ikke til, om der er tale om voksenforeninger eller børneforeninger.

Foreningsidrættens repræsentanter tager i fællesskab afstand fra ideen om at pålægge foreningerne et gebyr, da det opleves som en brugerbetaling for brugen af idrætsfaciliteter, som foreningerne tidligere har fået tildelt vederlagsfrit.

Idrætsforeningerne opfordrer samstemmende politikerne i Borgerrepræsentationen til at fjerne brugerbetalingen fra de kommunale idrætsfaciliteter. Gebyrordningen vil både medføre et øget bureaukrati, der går til selve forvaltningen af gebyret, samt resultere i en uigennemsigtig model, hvor man sammenblander tildelings- og betalingsprincipper, hvor man giver foreningsidrætten tilskud med den ene hånd – og kræver penge fra de samme foreninger med den anden.