På trods af vanskelige vilkår: Unge styrker unge gennem idræt

Der er kommet mere idræt på skemaet på institutioner for sårbare unge i Hvidovre og Københavns Kommune. De unge har sat gang i kampsport, badminton og legeaktiviteter på anbringelsessteder og i ungdomsklubber, samtidig med at medarbejdere har sat fokus på at gøre institutionerne mere idræts-venlige.

Man skulle tro, at idræt var for alle. Men det er sværere for sårbare børn og unge, at finde vejen til idrættens fællesskaber. Især hvis man er ung og anbragt, kan vejen til mere bevægelse og idræt i hverdagen være endnu længere. Igennem tre år har DGI Storkøbenhavn i samarbejde med botilbud, anbringelsessteder og ungdomsklubber i udsatte boligområder sat fokus på mere unge-drevet idræt og samarbejde med det lokale foreningsliv. Projektet ”Unge Styrker Unge” har via ung-til-ung formidling og kontakt til det lokale foreningsliv, øget de unges ansvarlighed, formidlingsevne og trænerkompetencer – alt sammen evner, som kan bruges til at skabe forandringer for både sig selv og for andre unge.

”Hjælpetræneruddannelsen giver de unge en ballast, der gør at de tør stå frem og undervise andre. Når de unge selv får ansvaret for træninger for andre unge, ser vi, at de får deres verden vendt på hovedet og der sker en positiv udvikling hos de unge, i takt med at de fornemmer at de at rent faktisk kan mestre opgaven. Med projektet, har vi fået understreget hvor mange ressourcer de unge selv har, til at skabe forandringer for sig selv og ikke mindst for andre”, udtaler projektleder Ida Nyhuus Kristoffersen.

De unge er gennem projektet blevet uddannet som hjælpetrænere i bl.a. judo, badminton og som legeinstruktører. Sideløbende med dette har medarbejdere og ledelse på institutionerne sat større fokus på idræt i institutionen, blandt andet ved at etablere tættere samarbejde med lokale idrætsforeninger. Evalueringen af projektet viser, at næsten halvdelen af de unge, der har gennemført træneruddannelserne er blevet bedre til at formidle og til at tage ansvar, mens godt 80 % af de unge har fået styrket deres idrætsspecifikke kompetencer.

Projektet er støttet af TrygFonden.

Vil du vide mere? Læs projektrapporten her

FAKTA

DGI Storkøbenhavn har i projektperioden samarbejdet med seks ungdomsklubber, fire botilbud for unge og 7 idrætsforeninger. Målet har været at 20-30 piger fra ungdomsklubber og 15-20 unge anbragte skulle gennemføre et uddannelsesfor­løb og efterfølgende fungere som hjælpetrænere i en forening, institutionen eller i andre sammenhænge.

34 unge piger har tilmeldt sig et forløb, ud af dem er 23 unge startet på et forløb. 12 af dem er stoppet midtvejs, men 11 unge har gennemført et helt uddannelsesfor­løb.

24 unge fra botilbuddene er startet på et forløb, og 16 af dem har gennemført et uddannelsesforløb. I alt har 11 af de unge piger og 10 af de unge fra botilbuddene fungeret som hjælpetrænere i forskellige sammenhænge for børn og unge.

​Resultater fra projektets spørgeskemaundersøgelse viser, at 45 % af de unge der har gennemført et Unge Styrker Unge forløb, er blevet bedre til at formidle, mens 79 % af de unge har angivet, at de har fået styrket deres idrætsspecifikke kompe¬tencer. Derudover har de unge også forbedret sig i forhold til at tage ansvar, og her angiver 45 % af de unge, at de er blevet bedre til at passe deres aftaler, når de går til sport.