Royal Run trak løberne ind i Storkøbenhavns klubber

I foråret 2018 igangsatte 15 løbeklubber og foreninger i Storkøbenhavn træningsforløb frem mod Royal Run. Nu står det klart at træningsforløbene samlet set har trukket mere end 500 nye medlemmer ind i klubberne.

Foto: Lars Møller


577 tilmeldte til træningsforløb
I foråret 2018 indgik DGI Storkøbenhavn et samarbejde med en række storkøbenhavnske løbeklubber og foreninger der ønskede løb som ny aktivitet omkring målrettede træningsforløb mod Royal Run. Målet var flere medlemmer, og midlet var aktivitets- og foreningsudvikling samt markedsføring af klubberne i regi af Royal Run. Interessen for klubbernes træningsforløb var stor. Samlet var der 577 tilmeldte til de 15 klubbers træningsforløb, hvoraf højdespringerne var den nystiftede forening Gentofte Løbeklub der opnåede hele 150 tilmeldinger. Inden træningsforløbet havde klubben kun 20-30 medlemmer.

Fastholdelse af løberne 
Den gode nyhed er, at DGI’s officielle medlemstal for 2018 viser, at Royal Run-klubberne har været i stand til at fastholde en stor del af deltagerne som kontingentbetalende og dermed ”rigtige” medlemmer af klubberne. De 15 Royal Run-klubber er samlet vokset med 509 medlemmer (for aktiviteterne ”løb” og ”gang”), svarende til en stigning på 31,6 % eller 33,9 nye medlemmer pr. klub.
Til sammenligning oplevede man blandt alle DGI Storkøbenhavns medlemsforeninger et samlet fald i antallet af medlemmer (for aktiviteterne ”løb og gang”) på 413 svarende til -7,6 %. Hvis man hertil ser isoleret på de 41 medlemsklubber (med løb og gang), som ikke var en del af Royal Run samarbejdet oplevede disse et fald på 509 medlemmer, svarende til et fald på -17,8 %.

Foto: Lars MøllerFoto: Lars Møller
Faldende interesse for løb på landsplan
På landsplan oplevede man blandt DGI og DIF’s medlemsforeninger et samlet medlemsfald (for løb og gang) på 2983 svarende til -5,88 %. Storkøbenhavns Royal Run indsats er dermed en positiv fortælling i kølvandet på en ellers samlet lidt trist historie om faldende interesserede for løb og gang i forening.

Fremgang i 2019? 
Det bliver nu spændende at følge om Royal Run 2019 medfører samme positive effekt. I Storkøbenhavn blev der indgået samarbejde om foreningsudvikling og Royal Run træningsforløb med 14 klubber, hvoraf flere af klubberne også var med i 2018. Selvom interessen for forløbene endnu engang var stor, er det for tidligt at sige noget om den endelige effekt ift. medlemstallene.