Samarbejde om faciliteter får flere børn til at dyrke gymnastik

Samarbejde mellem lokale skoler og foreninger giver flere børn mulighed for at gå til gymnastik.

Foreningsgymnastik på Bellahøj Skole

Af Christopher Nørgaard Bach og Kasper Lund Kirkegaard, DGI Storkøbenhavn 

Børn skal gå til gymnastik og styrke både deres motorik og deres sociale færdigheder.

Det er ambitionen med et gymnastikprojekt i Københavns Kommune, som fire københavnske gymnastikforeninger i samarbejde med DGI Storkøbenhavn og GymDanmark har skabt sammen. Projektet er et treårigt projekt, som sikrer, at flere børn i alderen 6-12 år dyrker gymnastik lokalt hvor de bor.

En af de deltagende foreninger er Valby IF, hvor Tina Krogh, siger: 

"Vores mål er, at give så mange børn som muligt muligheden for at træne deres basale grovmotoriske grundbevægelser og perception. Flere undersøgelser viser, at mange børn idag desværre ikke besidder en veludviklet motorik og perception, som er så vigtig for børns senere trivsel og udvikling."

 

Trængte skolebudgetter

I dag er skolernes budgetter til udstyr og redskaber ofte begrænsede. 

Derfor kan et samarbejde mellem en gymnastikforening og en lokal skole være frugtbart for mange. 

Foreningerne prioriterer, at redskaberne har en høj kvalitet; og ved et fælles indkøb, kan skoler og foreninger nu sikre, at der er adgang til langt bedre redskabspakker på skolerne for alle elever. I dette projet har man derfor netop gjort det muligt at indkøbe nye redskaber til skolerne.

 

Undervisning til lærere og pædagoger

Udover at styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger, skal projektet også styrke fagligheden omkring bevægelseslære og de faglige egenskaber. Dette sker gennem et tilbud til lærere og pædagoger om efteruddannelse i brugen af redskaber og gymnastiske øvelser og aktiviteter. 

Fra 2017 har skolerne tilbudt idrætsundervisning som et afsluttende eksamensfag, hvor gymnastiske aktiviteter og færdigheder spiller en helt afgørende rolle, hvor ca. 60 pct. af eksamenspensum i idræt i grundskolen, relaterer sig til gymnastik og gymnastiske kompetencer. 

Tina Krogh fra Valby IF forklarer:

"Lærerne oplever, at samarbejdet giver et indspark der også kan benyttes i den generelle idrætsundervisning på skolen. Ved indkøb af nye airtracks, skumredskaber, nedspringsmåtter m.m. sætter vi sammen med skolerne fokus på idrætsundervisningen og skaber motivation hos idrætslærerne og pædagogerne for at arbejde indgående med udviklingen af børnenes motorik og perception.” 

B43E0D5F.JPG 

Status på gymnastikprojektet

Det overordnede mål for projektet er at øge antallet af københavnske børnegymnaster, der går i en forening, med 800 medlemmer.
De fire foreninger i projektet er: Gymnastikforeningen ODK, Gymnastikforeningen Gefion, Salto City og Valby IF (med flere på vej)

Medio november 2019 var der 18 forskellige hold i gang på 10 skoler, hvoraf de 3 er familiehold. Der er rekrutteret i alt 451 nye medlemmer, hvilket er godt halvvejs mod det opstillede mål. Herudover har projektet rekrutteret 21 nye instruktører.