DGI kvitterer for en god og fremsynet aftale i Københavns Kommune i en Coronatid

Københavns børn og unge får bedre muligheder for at være en del af et forenings- og idrætsfællesskab. Det står klart efter den aftale, som er indgået i forbindelse med den såkaldte overførselssag i Københavns Kommune.

Tættere samarbejde med Københavns Kommune skal bane vejen for at 10.000 flere børn og unge kommer til at opleve fællesskabet i byens idrætsforeninger.

DGI Storkøbenhavn ønsker at takke den brede kreds af partier i forligskredsen i Københavns Kommune for opbakningen til den fireårige samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn, som har fokus på at få flere børn og unge ind i de stærke og lokalt forankrede idrætsfællesskaber.

I den forbindelse er der afsat kr. 1.3 millioner, og DGI vil bidrage med et lignende beløb til udmøntning i 2020.

Peder Nedergaard, formand i DGI Storkøbenhavn, udtaler i denne sammenhæng: ”Den nye aftale ligger i naturlig forlængelse af det tætte samarbejde, som Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn har opbygget over de seneste år. Vi deler begge ambitionerne om, at der i aftaleperioden skal skabes udvikling i de lokale idrætsforeninger, således at der bliver plads til 10.000 flere børn og unge i de københavnske idrætsforeninger”.

DGI Storkøbenhavn vil nu sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen trække i arbejdstøjet med henblik på at involvere en række stærke idrætsforeninger i at tilbyde sommerferieaktiviteter for københavnske børn, som længes efter at være en del af et aktivt idrætsfællesskab.

DGI landsforening ønsker også at bakke op om udviklingen af København, hvor civilsamfundet spiller en aktiv rolle, og hvor der skabes nye muligheder for at understøtte et aktivt idrætsliv for flere børn og unge.

Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, siger i den forbindelse: Hensigten om at indgå en fireårig aftale i forbindelse med budget 2021 er vigtig og noteret. Aftalen er en rigtig god nyhed for børn, unge og idrætsforeninger. Jeg er meget glad for at København har et stort fokus på social bæredygtighed. Det er et godt grundlag for, at DGI sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og andre civilsamfundsaktører vil bidrage til fortsat udvikling af en aktiv storby.”

Udover samarbejdsaftalen mellem Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn er der en række yderligere konkrete indsatser, tiltag og aftalepunkter i overførselssagen, som også understøtter foreningsidrættens muligheder for at understøtte børn og unges idrætsdeltagelse.

Samlet set en flot aftale for idrætsforeningerne.

Kontakt for yderligere kommentarer

Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, m. 4255 7550

Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, m. 3028 3295

Bilag

Se aftaletekst i link samt oversigt over idrætsrelateret indhold i overførselsaftalen nedenfor:

Link: https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavns-raadhus-klar-med-hjaelpepakker-mod-coronaens-skadevirkninger?                       

KF3 Samarbejdsaftale med DGI.

Parterne er enige om at afsætte midler til nye foreningspartnerskaber, som skal styrke foreninger, der ønsker at inddrage børn og unge i områder, der er i risiko for at ende på ghettolisten, samt midler til årsværk i DGI og Københavns kommune til indsatsområder der skal understøtte københavnske idrætsforeninger.

Der afsættes: - 1,3 mio. kr. på service i 2020 til aktivitetsmedarbejdere og foreningspartnerskaber.

Parterne er endvidere enige om, at muligheden for at indgå en fireårig samarbejdsaftale mellem DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune med fokus på, at flere børn og unge møder stærke idræts-fællesskaber i deres hverdag og inkluderes i dem, kan indgå i budget 2021.”

 

Oversigt yderligere konkrete indsatser, tiltag og aftalepunkter i overførselssagen

  • Planlægningsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark. Pkt. BU14.
  • Brug af ledige lokaler i Rymarksvej 1 med svømmefaciliteter til foreningsbrug. Pkt. KF37.
  • Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner. Pkt. KF04.
  • Planlægning af idrætshal ved Nørre Fælled Skole. Pkt. BU26.
  • Sommerferieaktiviteter for byens udsatte børn og unge. Pkt. SO32.
  • Gennemførsel af en analyse og undersøgelse af børnesundhedsprofilen i København. Pkt. SU8