Støtte på vej til idrætsforeningerne i Rødovre

Alle idrætsforeninger i Rødovre Kommune har modtaget en invitation til at deltage i et foreningsudviklingsforløb, som skal styrke klubbernes arbejde med børn og unge.

Nu kommer der gang i børne- og ungdomsarbejdet i idrætsforeningerne i Rødovre

Fælles pressemeddelelse for Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn

Alle idrætsforeninger i Rødovre Kommune har modtaget en invitation til at deltage i et foreningsudviklingsforløb, som skal styrke klubbernes arbejde med børn og unge. Indsatsen er en del af partnerskabsaftalen mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn om ”Børn og unge i forening”.

Hvad er foreningens vision og mål? Hvordan styrker vi klubbens rekruttering af trænere og frivillige? Hvad kan vi gøre for at fastholde flere teenagere i vores foreningsfællesskab? Det er nogle af de spørgsmål, som idrætsforeningerne i Rødovre inviteres til at stille skarpt på i de kommende år. Som en del af partnerskabet Børn og unge i forening mellem Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn er der afsat ressourcer til at støtte foreningernes arbejde med bl.a. rekruttering af trænere og frivillige, udvikling af nye aktiviteter til børn og unge og kurser i f.eks. markedsføring og brugen af sociale medier. Omkostningerne dækkes af Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

”Idrætsforeningerne er helt afgørende for børn og unges trivsel. Med partnerskabet om Børn og unge i forening vil vi rigtig gerne støtte de mange frivillige i Rødovres idrætsforeninger, som hver eneste dag gør en fantastisk indsats for vores børn og unge. Jeg håber at rigtig mange af de lokale idrætsforeninger vil være med i foreningsudviklingsforløbene, så vi sammen kan invitere endnu flere børn og unge med i fællesskabet”, siger Lene Due, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn søger 6-8 idrætsforeninger, som i 2021 vil sætte fokus på børn og unge og styrke foreningens maskinrum.

”Det her er en unik mulighed for de lokale idrætsforeninger. Vi søger ikke foreninger, som er verdensmestre i alt. Vi søger foreninger, som brænder for stærke fællesskaber for børn og unge, og som er motiverede for at udvikle og styrke deres egen organisation på et eller flere områder i de kommende år”, siger Jon Mortola Hansen, der er bestyrelsesmedlem i DGI Storkøbenhavn og bosiddende i Rødovre Kommune.

Interesserede foreninger skal udfylde det fremsendte ansøgningsskema og sende det til Kultur- og Fritidsforvaltningen i Rødovre Kommune. Ansøgningsfristen er 15. maj 2021.

Fakta

Rødovre Kommune og DGI Storkøbenhavn søger udviklingsparate foreninger, der ønsker at styrke deres arbejde med børn og unge. Som en del af partnerskabet ”Børn og unge i forening”. I løbet af foråret mødes proceskonsulenter fra kommunen og DGI med 6-8 udvalgte foreninger med fokus et 360 graders servicetjek på foreningens maskinrum: Hvad går godt og hvor er der brug for hjælp? Herefter aftales hvilke indsatser, som den enkelte forening vil arbejde videre med. Det kunne f.eks. dreje sig om:

  • Flere medlemmer
  • Flere frivillige
  • Stærkere organisering
  • Klare visioner og handlingsplaner
  • Nye aktiviteter
  • Innovation i foreningen – nye idéer og tiltag

Yderligere info

Dorthe Larsen                                                       Morten Lindkjær
Rødovre Kommune                                              DGI Storkøbenhavn
Mail: cn12044@rk.dk                                          Mail: mlj@dgi.dk
Tlf.: 3637 7634                                                      Tlf.: 2497 1714.