Thomas Lorenzen nomineret til Årets Foreningsildsjæl 2019

Med prisen Årets Foreningsildsjæl 2018 ønsker DGI i Storkøbenhavn at sætte fokus på de frivilliges store indsats i de storkøbenhavnske idrætsforeninger.

Thomas Lorenzen blev i 2015 valgt som formand i Måløv Idræts Forening.

Thomas startede som frivillig i Måløv Idræts Forening i 2013, hvor han straks satte sig i førersædet ved arbejdet med at deltage i DGI’s DM i Foreningsudvikling 2014. Thomas stillede med et stort engagement, mange gode idéer og ikke mindst evnen til at formulere idéerne og omsætte dem til virkelighed.

Reorganisering

Det lykkedes ikke at hjemtage et DM i 2014, men alle de aktiviteter, som udsprang af arbejdet, gav grobund for at tage MIF et stort skridt fremad, et skridt hvor Thomas energisk har arbejdet på videreudvikling på en række nøgleområder. Thomas blev valgt til formand for Måløv Idræts Forening i 2015.

Som et direkte resultat af arbejdet med DM var Thomas med til at reorganisere MIF’s organisation, således at der i dag er en række velfungerende udvalg under bestyrelsen med ansvar for administration, arrangementer, markedsføring, udvikling og lokaler.

Synlighed og rekruttering 

For at skabe synlighed i lokalområdet har Thomas blandt andet skrevet utallige artikler til lokalaviserne. Han har overtaget administration af MIF’s Facebookgruppe, da ingen andre meldte sig og produceret og opsat professionelle plakater til utallige arrangementer samt moderniseret foreningens trykte program.


Thomas har udarbejdet en strategi for rekruttering af frivillige, hvilket har betydet at foreningen har fået flere yngre frivillige til at overtage opgaver fra de ”gamle” kræfter. En del af strategien var blandt andet at producere materiale med henblik på at tiltrække nye. 

Samarbejde ud over foreningens grænser

Thomas har gået foran, når der skulle etableres samarbejde ud over foreningens grænser. Det gælder blandt andet samarbejdet med kommunen og den lokale skole omkring ”Den åbne skole”, hvor MIF tilbyder en række tilbud til de enkelte klasser, hvilket har medført forløb i forskellige aktiviteter som floorball og yoga. 

Thomas har også været med til at etablere samarbejde med øvrige idrætsforeninger i Måløv om afholdelse af en Idrætscamp i den første uge af sommerferien. Det samme gælder samarbejdet i skoleåret 2018 – 2019 med DGI og den lokale skole om en hjælpetræneruddannelse. DGI har stået for undervisningen i skolen, og eleverne har været på praktik i MIF.