Bevægelse i naturen skal bygge bro til foreningslivet for udfordrede unge

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i Næstved er som den første i landet blevet DGI-certificeret, og de håber, at det kan være med til at bygge bro til foreningslivet - til fordel for både foreningerne og de unge.

Det var kulminationen på et forløb, der har varet et helt år, da NSV i Næstved i den forgangne uge, som de første i landet, kunne smykke deres STU uddannelse med titlen som DGI-certificeret.

Skal bygge bro mellem de unge og foreningerne

Certificeringen, der er lavet i samarbejde med Friluftsrådet, har klædt lærere og pædagoger på til at tænke bevægelse i naturen ind i undervisningen, og på skolen håber de, at det blandt andet vil betyde, at de unge og det lokale foreningsliv frem over vil få større gavn af hinanden.

"Vi vil gerne bruge det til at skabe bro til foreninger, så der også kommer et socialt element ind i det for de unge. De kan godt lide af et selvværd, der ikke er så stort, og det kan gøre det svært at være sammen med andre mennesker. Det kan der skubbes ved, hvis de får en succesoplevelse i samspil med andre i en forening", siger Morten Dall, som er centerleder hos NSV.

Helt lavpraktisk handler det også om at få lavet nogle samarbejder og faciliteter, hvor de unge og foreningerne kan føres sammen.

"Vi har allerede arbejdet sammen med både Næstved Skytteforening og Pingel MTB Race & Fun, så de unge kan komme ud og opleve foreningslivet. Så har vi også investeret i seks kanoer, som vi håber, at foreninger også kan gøre brug af, og vi har også et setup med computere, som kan bruges til e-sport" fortæller Morten Dall.

Certificering og pædagogik går hånd i hånd

STU er Næstved Kommunes tilbud om en ungdomsuddannelse til unge, der enten er udviklingshæmmede eller har nogle livsvilkår, der gør det svært for dem at tage en almindelig uddannelse. Her vil man gerne have mere bevægelse ind i uddannelsen, og der har DGI været en perfekt partner.

"De pædagogiske metoder, som vi bruger, skal være funderet i både teori og praksis. Det er det i det her forløb, for der er både videnskab og praksis, så det står mål med vores pædagogiske arbejde. Vi ville gerne arbejde med sundhed som et bredere begreb, og der DGI en god medspiller, der kan noget og har masser af erfaring", slår Morten Dall fast.

Det vækker naturligvis glæde hos DGI Storstrømmen, hvor man netop gerne vil være med til at aktivere nogle af dem, der kan have brug for lidt ekstra hjælp.

"Vi fokuserer ofte på den del af befolkningen, der reelt set godt kan selv, men bare skal have et skub. Vi har dog en lille del, som altid er afhængige af andres hjælp, så derfor har vi drøftet, hvordan vi i DGI Storstrømmen kan benytte vores viden og kunnen til også at hjælpe den gruppe. Derfor er jeg virkelig glad for, at STU i Næstved nu er certificeret", slår Henrik Holmer, bestyrelsesformand i DGI Storstrømmen, fast.