DGI Storstrømmen søger praktikanter til fire spændende og bredt favnende stillinger

Vi søger praktikanter, der ikke er bange for at blive kastet ud i nye og spændende opgaver inden for enten outdooridræt, kommunikation og marketing, indsatser for unge eller idræt i skolen. Rammerne er sat af os, men inden for dem er der rigtig meget frit spillerum til selv at byde ind med dine egne idéer – det forventer vi faktisk, at du gør.

I DGI Storstrømmen er vi i rivende udvikling. Vi er sat i verden for at skabe fysisk aktivitet, sundhed og bevægelse i befolkningen, og har som primær opgave at understøtte de ca. 400 medlemsforeninger, der er en del af DGI Storstrømmen. I samarbejde med dem, kommuner og andre aktører laver vi aktivitet og events med fokus på bevægelse og fællesskab. Vil du være med til at udvikle på dette arbejde, så er du måske en del af vores nye praktikantgruppe.

Vi forestiller os at du er i gang med en relevant uddannelse inden for kommunikation, idræt, event, det sociale område eller andet relevant. Du har interesse i foreningsliv og frivillighed, og du brænder for at støtte andre i at lykkes og at sikre gode rammer herfor.

Praktikant til outdoor - vil du med på bølgen?

I DGI Storstrømmen oplever vi stor interesse fra idrætsforeninger, kommuner og andre samarbejdspartnere, der alle ser store potentialer i at bruge naturen som ramme for fællesskab, lokalsamfundsudvikling samt både fysisk og mental sundhed. Derudover er outdoorområdet en naturlig arena for spændende indsatser, der skal skabe grønne og bæredygtige løsninger.

Som praktikant i outdoorteamet vil du med hjælp fra forskellige konsulenter få fingrene i en masse spændende og konkrete opgaver, og der vil være rig mulighed for, at du kan planlægge og afholde arrangementer, som du selv brænder for og er primus motor på.

Det vil især være inden for kano, kajak og SUP, hvor du vil få erfaring med både web, nyhedsbreve og SoMe-kommunikation, udvikling af nye uddannelser og udvikling og afvikling af arrangementer i vores landsdel.

Kontakt enten idrætskonsulent og temaleder Martin Christensen på martin.christensen@dgi.dk eller 79404862, eller idrætskonsulent Christian Moestrup Andersen på christian.moestrup.andersen@dgi.dk eller 79404878, hvis du vil vide mere om stillingen.

Som praktikant hos Outdoor-afdelingen kan du blandt andet være med til at arrangere kurser i Stand Up PaddlingSom praktikant hos Outdoor-afdelingen kan du blandt andet være med til at arrangere kurser i Stand Up Paddling

Praktikant til kommunikation og marketing

I DGI Storstrømmen kommunikerer vi med og til vores medlemmer, samarbejdspartnere og internt med alle de andre afdelinger i DGI. Kommunikationen foregår både på skrift, på video og grafisk. Desuden understøtter vi vores medlemsforeninger med deres kommunikation, og hjælper med at klæde dem på til at nå så langt ud som muligt med deres budskaber.

Som praktikant i kommunikations- og marketingsteamet vil du derfor blandt andet få mulighed for at understøtte DGI Storstrømmens medarbejdere og frivillige i kommunikation på sociale medier, hjælpe vores foreninger i kommunikation til eksisterende og nye medlemmer, herunder vejlede til brug af sociale medier, samt at finde og producere de gode historier og få dem ud og leve de rette steder.

Du vil både komme til at arbejde sammen med kollegaer og på egen hånd, og der er rig mulighed for at give dig i kast med både videoproduktion, opslag på sociale medier, udarbejdelse af grafisk materiale og kreativ markedsføring både på vores SOME-platforme, på flyers og ved vores arrangementer.

Kontakt kommunikationskonsulent Jimmy Langelund på jimmy.langelund@dgi.dk eller 79404858, hvis du vil vide mere om stillingen.

Praktikant til indsatser for unge

I DGI Storstrømmen er det en strategisk mærkesag at arbejde for at udvikle idrætten og foreningslivet i vores landsdel med udgangspunkt i de unge og deres behov og interesser og med ung til ung indsatser. Det gør vi både gennem tiltag og events sammen med vores medlemsforeninger, men også ved at klæde både vores medlemmer og samarbejdspartnere på til at omfavne de unge og lave tilbud rettet til dem.

Som praktikant, der arbejder med indsatser for unge, vil du sammen med vores konsulenter indgå i et team, der både har fokus på dataindsamling og behandling af den data, for eksempel i forhold til kommuner og medlemstal, men også på events for unge, opstart af fællesskaber for unge på eksempelvis gymnasier og efterskoler og måske endda som instruktør og underviser.

Kontakt ungekonsulent Camilla Hermanni Brusvang på camilla.hermanni.brusvang@dgi.dk eller 79404852, hvis du vil vide mere om stillingen.

Praktikant til idræt i skolen

I DGI Storstrømmen har vi mange forskellige samarbejder med skoler, institutioner og foreninger, hvor vi arrangerer forløb, der introducerer børn og unge til idræt og idrætsfællesskaber. Det kan både være forløb i skoleklasser eller børnehaver, hvor de over en dag eller to introduceres til en specifik idræt, eller ”idrætsskoler” i foreninger, hvor medlemmerne over en eller flere dage går i detaljerne med netop deres idræt.

Som praktikant, der arbejder med idræt i skolen, vil du i samarbejde med vores idrætsfaglige konsulenter være med lige fra den første kontakt til skoler og foreninger, der er interesserede i skoleforløb, over hele planlægningen, og til sidst være med til at eksekvere selve forløbet.

Du bliver altså en vigtig del af hele processen, og kommer til at være med hele vejen. Både når det handler om at få hul igennem til skoler og institutioner. Når forløbene er blevet aftalt, og de herefter skal planlægges og koordineres. Og til syvende og sidst når du skal med ud og afvikle det hele.

Kontakt enten idrætskonsulent for gymnastik Judit Bodal Houkjær på judit.bodal.houkjær@dgi.dk eller 79404874, eller idrætskonsulent for badminton Simon Friis på simon.friis@dgi.dk eller 79404866, hvis du vil vide mere om stillingen.

Som praktikant hos Idræt i Skolen kan du blandt andet være med til at arrangere idrætsaktiviteter sammen med lokale skoler og foreningerSom praktikant hos Idræt i Skolen kan du blandt andet være med til at arrangere idrætsaktiviteter sammen med lokale skoler og foreninger

Vi tilbyder:

Du får et tæt samarbejde med konsulenten for dit område, der vil hjælpe dig med at indkredse og definere dine arbejdsopgaver samt være vejleder i forhold til praktikforløbet, og du kan forvente at få mulighed for at prøve din læring fra uddannelsen i praksis. Du vil have en stor indflydelse på dine egne opgaver og prioriteringen af din tid inden for den aftalte ramme.

Derudover vil du indgå i dialog og samarbejde med et bredt udsnit af DGI Storstrømmens mange dygtige medarbejdere, og du vil blive en del af en både kompetent og hyggelig arbejdsplads, hvor du også bliver en del af praktikantgruppe, hvor det sociale fællesskab vægtes højt.

Hvad dine konkrete opgaver bliver kommer an på dine erfaringer, kompetencer og interesser. Vi håber at kunne sammensætte et praktikanthold, der kan varetage forskellige opgaver, men også samarbejde på tværs af vores fokusområder. Vi lover dig i hvert fald, at du vil lære rigtig meget af et praktikophold hos DGI Storstrømmen.

Om stillingerne:

Stillingen er ulønnet og oplagt i forbindelse med et universitetsstudie eller andre relevante uddannelser. Vi forventer, at du som minimum kan forpligte dig i tre måneder. Vi er ligeledes fleksible med arbejdstider og -omfang, men forestiller os et sted mellem 20-37 timer ugentligt. Det vil være en forudsætning, at du har adgang til bil, da der vil være transport til foreningsbesøg, møder osv. Du får hjemme på vores kontor i Præstø på Idrætshøjskolen Bosei, men der vil også være mulighed for hjemmearbejdsdage.Vi har desuden en times betalt medarbejdermotion om ugen, hvor vi prioriterer at røre os sammen, og du får betalt frokost i Boseis kantine.

Har du generelle spørgsmål til arbejdspladsen og et praktikophold hos os – så kontakt praktikantkoordinator Camilla Brusvang på 79404852 eller mail: camilla.hermanni.brusvang@dgi.dk.

Om DGI Storstrømmen

DGI Storstrømmen er en paraplyorganisation for idrætsforeninger i Sydsjælland og Lolland-Falster. Vi har ca. 400 medlemsforeninger med samlet set ca. 61.000 medlemmer. Vi er ca. 22 ansatte og har base i Præstø. Vi er en uformel arbejdsplads med fokus på individuelt ansvar og selvledelse, men arbejder altid for et fælles mål om at sætte Danmark i bevægelse og sikre, at alle er en del af et meningsfuldt og sundt fællesskab.

Ansøgning

Du bedes skrive en kort motiverende ansøgning (1-2 sider), hvor der tydeligt skal stå, hvilken af de fire praktikantstillinger, du ønsker at søge. Ansøgningen sendes til direkte til praktikvejlederen:

  • Praktikant til outdoor: martin.christensen@dgi.dk
  • Praktikant til kommunikation og markedsføring: jimmy.langelund@dgi.dk
  • Praktikant til indsatser for unge: camilla.hermanni.brusvang@dgi.dk
  • Praktikant til idræt i skolen: judit.bodal.houkjær@dgi.dk

Vi indkalder kandidater løbende til en uforpligtende samtale.