I Guldborgsund giver erhvervsskolerne og de lokale foreninger hinanden et KICK!

Aktive elever, glade foreninger og dygtigere undervisere – det er bare nogle af de positive ting, som KICK-projektet i Guldborgsund kaster af sig, når erhvervsskolerne i samarbejde med Guldborgsund Kommune og DGI Storstrømmen sender deres elever ud for at boltre sig i de lokale idrætsforeninger.

”Der var nogen, der var lidt nervøse for om de kunne give den gas, men lige så snart de får den stav i hånden og den hvide bold ned foran sig, så glemmer de, om de er nervøse og har skavanker. De skiftede hverken ud eller noget – de gav den bare gas og glemte bekymringer. Det var virkelig fedt!”

Begejstringen stråler ud af Freddie Fog Frederiksen, træner og bestyrelsesmedlem i TSG Floorball Fighters, da han fortæller om det første besøg, som han og klubben havde af eleverne fra SOSU Nykøbing Falster.

Freddie viser eleverne fra SOSU Nykøbing Falster, hvordan floorball-staven skal håndteres.Freddie viser eleverne fra SOSU Nykøbing Falster, hvordan floorball-staven skal håndteres.

Hvorfor KICK på SOSU?

En gang om ugen tager eleverne fra SOSU Nykøbing Falster nemlig ud til Freddie i TSG Floorball og giver den gas som en del af KICK-projektet, men det er altså ikke bare for skæg og ballade. Skolen regner med, at den gode stemning og fællesskabet vil have en effekt helt ind i klasselokalerne, men også når eleverne en gang er færdiguddannede.

”Vi har en målgruppe, hvor vi kan se, at det kan have en positiv effekt. Både i forhold til sundhed og fastholdelse, motion og læring. Hvis vi får integreret motionen i læringen, så har det en positiv effekt. Bevægelse kan også skabe et fællesskab, og når man har positive oplevelser sammen, så kan det tages med ind i læringen. Når de er færdige på SOSU, så skal de ud og varetage et job, hvor de skal bruge deres krop meget, og så er det godt at blive bevidste om den”, fortæller Louise Bay Nielsen, som er underviser på SOSU Nykøbing Falster.

Eleverne bliver hurtigt grebet af spillet og giver den fuld gas.Eleverne bliver hurtigt grebet af spillet og giver den fuld gas.

Skolen håber også, at projektet giver eleverne lyst til og mulighed for at engagere sig i foreningslivet, da både fysisk overskud og viljen til at engagere sig kan have en positiv effekt på den enkelte.

”Vi håber, at der er nogle af eleverne, der synes, det er så sjovt, at de går ned og melder sig ind. Der er floorball rigtig godt, for de har et motionshold, hvor alle kan være med. Jeg har haft elever med til floorball før, og der var også en elev, der efterfølgende dukkede op til træning. Det er godt både at dyrke motion og være en del af foreningslivet”, siger Louise Bay Nielsen.

Og hun oplever en lige så stor begejstring blandt eleverne som Freddie;

”Der var nogen, der havde lidt skavanker, men så var de bare med til at skyde, og så sad de ude, da der var kamp. Men da vi så gik i gang med kampen, var der faktisk ingen, der ville skiftes ud. Men det er bare positivt, at de bliver grebet af det.”

De fleste glemmer både skavanker og frygten for at fejle, når først adrenalinen pumper og der kæmpes om hver en bold.De fleste glemmer både skavanker og frygten for at fejle, når først adrenalinen pumper og der kæmpes om hver en bold.

Win-win for både skoler og foreninger

TSG Floorball tager imod eleverne fra SOSU-skolen en gang om ugen, og Freddie Fog Frederiksen håber, at eleverne vil blive lige så bidt af floorball som ham selv, så de får lyst til også at komme ned i klubben i deres fritid.

”Jeg håber på, at vi kan få nogle flere medlemmer ud af det. Vi har ikke så mange medlemmer, men vi gør en masse for at få nye medlemmer. Vi er blandt andet også rykket ind i en hal i Nykøbing Falster, fordi det er nemmere for folk udefra at komme til en hal i Nykøbing”, fortæller Freddie.

Humøret er højt, når det går løs hos TSG Floorball Fighters.Humøret er højt, når det går løs hos TSG Floorball Fighters.

Men I TSG har de også et højere mål med at være med i KICK-projektet – nemlig at styrke sundheden blandt borgerne i kommunen.

Det ligger især Freddie på sinde, da han selv kom ind i klubben som led i et kommunalt genoptræningsprojekt i forbindelse med hans sukkersyge.

”Det startede med et genoptræningsprojekt, som vi havde i kommunen. Jeg havde sukkersyge og var med i genoptræningsprojektet, som klubben også deltog i. Jeg kom herned og var med, og jeg blev så grebet af det, at jeg kom ind som træner i klubben og er også blevet bestyrelsesmedlem. Derfor vil vi også gerne bakke op om at få flere aktive og blive sundere i vores kommune”, slår Freddie fast.

SOSU håber på en permanent løsning – også for lærernes skyld

KICK-projektet i Nykøbing er planlagt til at fortsætte frem til sommeren 2020, men på skolen håber de, at KICK-projektet kan føre til, at bevægelse og foreningstanken i fremtiden tænkes endnu mere ind i undervisningen, da de lærere, der er med i projektet, også har fået et kompetenceløft i at bringe mere bevægelse ind i undervisningen.

”Jeg håber, at det på sigt kunne blive alle skolens undervisere, der kommer igennem det her kompetenceløft. Og at man så mere målrettet og bevidst kan integrere bevægelse som en del af undervisningen”, slår Louise Bay Nielsen fast.

KICK-projektet er en del af Guldborgsund Kommunes og DGI Storstrømmens Bevæg dig for livet strategi.

I TSG Floorball håber de, at KICK-samarbejdet kan sikre nye medlemmer i foreningen.I TSG Floorball håber de, at KICK-samarbejdet kan sikre nye medlemmer i foreningen.