På Stevns forstørrer og forstærker de fællesskabet

Hvis en forening skal vokse sig større og stærkere, så kræver det, at ledere og frivillige kan skabe gode fællesskaber, som både medlemmer og frivillige nyder at være en del af - det er de lykkedes med i tre vidt forskellige foreninger på Stevns.

STG/Vallø er en af de tre foreninger på Stevns, der formår at rekruttere masser af nye medlemmer og engagerede frivillige.

Har du tænkt over, hvorfor der er nogle foreninger, hvor folk bliver hængende, og andre oplever stort frafald? Hvis vi skal skabe stærke foreningsfællesskaber, hvor frivillige har lyst til at blive og nye har lyst til komme igen, skal vi skrue op for vores fokus på fællesskabet, den gode velkomst og meningsfuldheden.

Den har de luret på Stevns, hvor tre vidt forskellige foreninger ikke bare er lykkedes med at få flere medlemmer, de er også lykkedes med, på hver deres måde, at få hver deres hær af frivillige, der stiller op i både tykt og tyndt.

STG/Vallø: "De frivillige skal have ansvar"

For bare få år siden var håndboldafdelingen i STG/Vallø nede på 8 medlemmer - i dag er den vokset til 170, og det skyldes, ifølge næstformand og håndboldtræner Martin Plugge Kristensen, blandt andet, at den nye bestyrelse har været gode til at rekruttere og engagere frivillige.

"Det absolut vigtigste er, at vi som ansvarlige for foreningen skal være dygtige til at involvere og give ansvar. Jeg oplever mange klubber, hvor lederen tror, at de skal stå for alt i hele klubben og ikke formår at involvere andre. Der bliver man nødt til at gå ud og finde folk, der gerne vil engagere sig, og så sørge for at de får noget ansvar og nogle opgaver", fortæller Martin Kristensen.

I STG/Vallø er det vigtigt, at hjælpetrænerne involveres og får et ansvar på holdet.I STG/Vallø er det vigtigt, at hjælpetrænerne involveres og får et ansvar på holdet.

Han er selv træner for flere af klubbens pigehold, og her ser hand det også som en vigtig opgave at inddrage de frivillige aktivt, så de også føler sig som en vigtig del af holdet.

"Når de gerne vil bidrage, så er det også vigtigt at give dem ansvar, så de føler sig som en del af fællesskabet. Hvis de ikke får ansvar, så står de bare lidt til pynt. Jeg ser mange steder, hvor for eksempel frivillige hjælpetrænere ikke rigtig bliver involveret. Derfor beder jeg også altid min hjælpetræner om at komme med input hver uge til hele holdet", slår næstformanden fast.

Trænermøder og festligheder som en gulerod

Uddannelse er også en af nøglerne for STG/Vallø, for hvis de frivillige skal blive i foreningen, så er det også vigtigt, at de tilbydes personlig og faglig udvikling.

"Vi sørger for, at de får en træneruddannelse og kommer på inspirationsaftener, så de kan udvikle sig som trænere og ledere. Vi holder også trænermøder en gang i kvartalet for at sikre, at alle er tilfredse, og så har vi hele tiden kontakt i vores facebookgrupper, så vi kan opsnappe hurtigt, hvis der er nogen, der har brug for noget. Det har også noget med kvalitet at gøre", siger Martin Kristensen, der også fastslår vigtigheden af at gøre lidt ekstra for de frivillige for at vise, at foreningens sætter pris på deres indsats.

I STG/Vallø belønnes de frivillige med masser af ansvar, uddannelse og frivillighedens dag.I STG/Vallø belønnes de frivillige med masser af ansvar, uddannelse og frivillighedens dag.

"Vi er en af de klubber, som er godt stillet økonomisk, så vi vælger at gøre en masse for dem. For eksempel holder vi en gang en om året frivillighedens dag for alle, hvor vi laver et socialt arrangement for alle de frivillige. Sidste år var vi ude og klatre hos Go High og holdt en fest, og i år var vi ude og køre gocart og lege i escape room", slutter Martin Kristensen af.

Vallø Seniorforening: "De frivillige betyder noget for andre"

Det grå guld kan også i Vallø, og i Vallø Seniorforening er de både gode til at få nye medlemmer og nye frivillige. Foreningen har 180 medlemmer, og de kommer i høj grad, fordi at fællesskab og omsorg er i højsædet.

"Når der kommer en ny så, går vi altid hen og siger hej og byder velkommen. De nye sidder ikke alene, og de bliver talt til og inkluderet. Derfor må man heller ikke sidde i klynger eller grupper, når vi er samlet, og det er medvirkende til, at folk føler sig velkomne. Og så gør vi også rigtig meget ud af at tage os lidt ekstra af dem, som måske er lidt sårbare", fortæller formand Elisabeth Vadsten.

Man er frivillig, fordi man får noget igen, og fordi man betyder noget for andre

Elisabeth Vadsten, Formand i Vallø Seniorforening

Og lige præcis den omsorg og den megen opmærksomhed på at være noget for medlemmerne, den kommer retur til de frivillige, når de får andre til at føle sig godt tilpas i foreningen.

"Man er frivillig, fordi man får noget igen, og fordi man betyder noget for andre. Jeg blev alene og kom ind i foreningen via en genbo, der tog mig med, og efter mit andet besøg blev jeg formand. Det giver noget socialt og en omgangskreds, både for medlemmer og frivillige", slår Elisabeth fast.

Stevns Friluftsscene: "Alle ses som en ressource, uanset kvalifikationer"

Tredje og sidste forening, der formår både at finde og aktivere frivillige, er Stevns Friluftsscene, som er en forening for alle med interesse for amatørteater, der hvert år sætter flere teaterstykker op på Stevns. De får hvert år flere henvendelser fra folk, der gerne vil være med i stykket, men de skal kun bruge et vist antal skuespillere, og så tænkes der kreativt så ingen, der melder sig frivilligt, bliver tabt på gulvet.

Hos Stevns Friluftsscene har de brug for frivillige både på scenen og bag scenen.Hos Stevns Friluftsscene har de brug for frivillige både på scenen og bag scenen.

"Det er vigtigt for os, at fællesskabet SKAL fungere. Der er masser, der søger ind til auditions, og nogle bliver valgt til roller, men så er det også vigtigt for os at finde andre opgaver til alle andre. Folk kommer med det de har, og så bruger vi det, for alle ses som en ressource og alle har kompetencer, og selv om nogen er nye og måske ikke vant til at stå på en scene, så ser vi potentialet i det de kommer med og finder en rolle til dem", fortæller formand Sophie Jørgensen.