Ulvshale Skov bliver naturnationalpark – også til gavn for friluftsliv og aktivitet i naturen

Frem over kan vi måske blandt andet løbe Etape Møn i en nationalpark - Miljøministeriet har nemlig udpeget Ulvshale Skov på Møn til en af 15 nye naturnationalparker i Danmark, hvor der også er afsat midler til at støtte op om det aktive friluftsliv.

Spættet bredpande og isblåfugl. Det er navnene på to af de sjældne sommerfugle, der sammen med 42 sjældne svampearter og en meget rig bestand af biller, har fået Miljøministeriet til at udpege Ulvshale Skov på Møn til en af i alt 15 nye naturnationalparker i Danmark.
Det er Naturstyrelsen, der ejer området, hvor naturnationalparken Ulvshale Skov bliver etableret, og de vil sammen med både lokale og nationale interessenter i den kommende tid se på, hvordan parken skal benyttes. Det ligger dog fast, at der fra ministeriet allerede er afsat 5 millioner kroner til friluftsliv i hver naturnationalpark.
I DGI Storstrømmen er vi begejstrede for, at der også i vores del af Danmark er bevaringsværdig natur, og at friluftsliv og -aktiviteter tænkes ind som en del af fremtiden i naturnationalparkerne.
"Vi oplever en stigende interesse for at være aktiv i det fri, og derfor glæder det os, at der med udpegningen af Ulvshale Skov til naturnationalpark følger penge med til at udvikle friluftslivet i området. Hensyn til natur og biodiversitet kan nemlig sagtens gå hånd i hånd med friluftsliv og aktivitet i uderummet," siger Henrik Holmer, bestyrelsesformand i DGI Storstrømmen.
Der er gennem flere år blevet løbet Etape Møn både på stranden og i Skoven på Ulvshale.Der er gennem flere år blevet løbet Etape Møn både på stranden og i Skoven på Ulvshale.
Klar til at være med i dialogen
I DGI har vi gode erfaringer med at arrangere aktiviteter i det fri - lige fra motionsløb, som Etape Møn, der allerede foregår i området, hvor naturnationalparken Ulvshale Park skal etableres, men også til mere klassiske friluftslivsaktiviteter som madlavning under åben himmel, sanketure og naturtræning.

”DGI Storstrømmen indgår meget gerne i dialogen med Naturstyrelsen og lokale kræfter om, hvordan den nye naturnationalpark kan blive en gevinst for både biodiversitet og aktivt udeliv", fastslår Henrik Holmer.
Han bakkes op af Martin Christensen, der er teamleder i DGI Storstrømmen, og har god erfaring med at arrangere Etape Møn og en masse andre udendørs aktiviteter både på land og til vands; "Vi har jo allerede god erfaring med at arrangere aktiviteter i området, og vi har det også som et erklæret mål i DGI Storstrømmens strategiske handleplan at indgå i samarbejder, der prioriterer bevægelse og fællesskaber i naturen. Desuden arbejder vi også for øget opmærksomhed på vores smukke kyststrækning og de muligheder, der er for aktivitet langs dem."
Læs mere om DGI Storstrømmens strategiske prioritering af outdoor- og kystaktiviteter her.
Læs mere om naturnationalpark Ulvshale Skov her.

Den spættede bredpande er en af flere sjældne sommerfugle, der lever i Ulvshale Skov (Billede: Wikipedia)Den spættede bredpande er en af flere sjældne sommerfugle, der lever i Ulvshale Skov (Billede: Wikipedia)