Bestyrelsens kernefortælling

For konstant at kunne holde fokus på det arbejde, som bestyrelsen er valgt til at udføre, har bestyrelsens medlemmer udformet en kernefortælling, der danner grundlag for deres politiske arbejde i DGI Storstrømmen

DGI Storstrømmens bestyrelse ønsker at arbejde for at skabe maksimalt medejerskab til hele organisationens samlede virksomhed i civilsamfundet. Det være sig primært i foreningslivet – men også med afsæt fra andre platforme med idræt, bevægelse, motion og sundhed som omdrejningspunkt. Det er altid ambitionen at omsætte de overordnede strategier og visioner til DGI Storstrømmens geografiske dækningsområde ved at formulere rammer og vilkår for både medlemsforeninger, frivillige og ansatte.

Vi anerkender og påtager sig rollen som det politisk udførende led i landsdelsforeningen af de overordnede rammer og kriterier, som besluttes på landsplan af Hovedbestyrelsen. Herunder en loyalitet over for DGI’s og DIF’s overordnede visionsaftale 25:50:75. Og slutteligt vedkender vi os ansvaret for løbende at udvikle og øge det frivillige medlemsgrundlag, der i samspil med vores administration skal være udførende på vores mange idrætsaktiviteter og arrangementer.