Projekter i DGI Storstrømmen

Udover idræt og bevægelse fylder projektarbejdet også meget i DGI Storstrømmen, og vi beskæftiger os med alt lige fra sundhedsprojekter og idrætsdage til samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Projektarbejdet i DGI Storstrømmen er utrolig mangfoldigt. Men fællesnævneren er ofte, at vi arbejder sammen med en eller flere partnere i bestræbelserne på at udbrede tanken om mere motion og idræt til danskerne. Her er nogle eksempler på nogle af de projekter, vi har arbejdet med i de senere år - men også på nogle af de projekter, der ligger i støbeskeen lige i øjeblikket. Og husk, at vi altid er parate til at gå i dialog med nye, potentielle partnere om interessant projekter, så kontakt os endelig, hvis du har gode idéer eller har behov for en seriøs samarbejdspartner med stor erfaring på området.

  • ZEALAND BUSINESS COLLEGE (Næstved, Ringsted og Vordingborg)

I et samarbejde med Sydsjællands største uddannelsesinstitution og tre kommuners jobcentre er DGI Storstrømmen ansvarlige for at sikre, at en gruppe kontanthjælpsmodtagere får muligheden for at danne netværk til foreningslivet. Udgangspunktet er at opkvalificere de unge mennesker til at kunne gennemføre en uddannelse eller få job eller praktikplads. Vi har arrangeret en række idrætsaktiviteter i tæt samarbejde med vores medlemsforeninger. Læs mere om projektet her.

Vi er rigtig glade for samarbejdet med DGI Storstrømmen, der giver vores elever nogle kompetencer og muligheder, som de måske ikke ville have modet til at opsøge på egen hånd.

Lone Gullmaj Græbe, projektleder ZBC
  • TEMAMØDER (Næstved Kommune)

Næstved Kommune og DGI Storstrømmen har igennem en årrække udbudt en række tværgående temamøder målrettet til kommunens folkeoplysende foreninger. Temaerne har været meget forskellige, og har handlet om alt fra fundraising, økonomistyring i foreningen til at gøre projekter interessante for kommunens politikere og arbejdet med medierne.

DGI Storstrømmen har skabt nogle møder med relevant indhold for kommunens foreninger. Vi oplever, at tilslutningen har været god - og ser konceptet som en god investering i kommunens borgere.

Ole Hansen, chefkonsulent, Næstved Kommune
  • JUMP 4 FUN 

Et nyt tiltag i DGI Storstrømmen, som handler om at give overvægtige børn og unge en mulighed for at stifte bekendtskab med idræt og motion og få en succesoplevelse med det at bevæge sig. Jump4Fun er et alsidigt motionstilbud, hvor alle er ligeværdige, og hvor børnene oplever succes. Alle børn får ens træningstøj, og prisen for at deltage er sat så lavt, at alle kan være med. Et mere langsigtet mål er at børnene bliver i stand til at kunne deltage i de almindelige idrætstilbud i foreningerne. Dette mål har nogle af børnene allerede nået. Selve idrætstilbuddet etableres i samarbejde med idrætsforeningerne i kommunerne.

  • SUNDHEDSIDRÆT (Lolland Kommune)

Erfaringerne fra et pilotprojekt med DGI konceptet Sundhedsidræt i Esbjerg Kommune var så gode, at DGI Storstrømmen og Lolland Kommune har fået en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Lolland Kommune skal borgere med skader og skavanker som diskusprolaps, slidgigt, nakkeproblemer og sklerose nu have tilbud om at komme ud i idrætsforeningerne og prøve kræfter med træning på og med store bolde, TRX-slynger, styrketræning, indoor cykling. DGI skal desuden udvikle en række strukturerede træningskoncepter med f.eks. rygtræning, cardio- og seniortræning.

  • BEVÆGELSE I FOLKESKOLEN (pilotprojekt i Vordingborg Kommune)

Som en forløber for implementeringen af skolereformen fra august 2014 var fire folkeskoler med i et pilotprojekt, som handlede om at se, om implementering af bevægelse i undervisningen kunne give et faglig løft. DGI Storstrømmen var en aktiv medspiller med elementerne fra vores eget certificeringssystem, som nu udbydes til alle folkeskoler i hele landet. Og succesen var stor, og skolerne var generelt glade for tiltagene, som egentlig viste sig at understøtte undervisningen på glimrende vis.

På vores skole har DGI projektet været en succes, og jeg oplever øget glæde ved undervisningen og motivation for at lære hos mine elever.

Erling Juel Nielsen, Svend Gønge Skolen