Nu kan du øge trivslen i DIN forening

I samarbejde med DGI Storstrømmen kan din forening nu få muligheden for at styrke trivslen blandt børn og unge i foreningslivet. Og hvis du er hurtig, så får du endda rabat...

Forløbet BOOST Foreningen med DGI har ganske enkelt til formål at skabe et inkluderende idrætsmiljø for alle børn. Vi underviser jeres trænere og ledere i at spotte og håndtere mistrivsel i jeres forening - og det vil bidrage til markante løft både sportsligt, socialt og organisatorisk.

I DGI ønsker vi, at foreningslivet skal være rammen om en hel masse ting for både børn, unge, ældre og voksne. Det gør vi, fordi vi ved, at foreningslivet rummer ufatteligt store kvaliteter, og fordi aktiviteter med bevægelse og idræt som omdrejningspunkt giver store oplevelser, som er en meget væsentlig byggesten for det gode liv.

Vi ved, at deltagelse i foreningslivet styrker både børn og unges sociale relationer og danner en solid ramme for fællesskaber. Desværre ved vi også, at børn og unge, der mistrives, kan have vanskeligt ved at indgå i fællesskaber og deltage aktivt i foreningslivet. Derfor vil vi gerne hjælpe vores medlemsforeninger med at booste trivslen blandt børn og unge i foreningslivet. Vi ønsker at klæde frivillige trænere bedre på til at håndtere synlig mistrivsel og skabe et inkluderende miljø for alle – og vi vil også gerne opkvalificere lederne i foreningerne, så de bliver bedre til at støtte op om trænernes arbejde og aktivt deltage, når børn eller unge mistrives i foreningen.

Derfor har DGI Storstrømmen her og nu fornøjelsen af at tilbyde følgende:

 • Frem til 31. december 2017 kan alle vores medlemsforeninger gøre brug af tilbuddet, hvis der er foretaget bestilling af forløbet senest 9. november 2017 hos Tim Christensen (se kontaktinfo her på siden). Normalprisen for BOOST Foreningen er DKK 15.000,-, men fordi Sundhedsstyrelsen yder DKK 10.000 i tilskud frem til årsskiftet, så skal foreningen kun selv betale DKK 5000,-.

BOOST foreningen indeholder følgende:

Et kursustilbud til trænere og instruktører (3 moduler - ti timer i alt)

 • Kursusrækken tilbyder faglig viden om sårbare børn samt viden om, hvordan tanker, følelser, krop og adfærd kan blive påvirket af mistrivsel.
 • Trænerne får konkrete redskaber til at skabe rum for gode betingelser for deltagelse, herunder succesoplevelser, øget selvværd og oplevet inklusion.

Derfor skal kurset bl.a. indeholde praktisk inspiration og redskaber til:

 • Hvordan man som træner kan understøtte alle børn og unges trivsel og oplevede inklusion gennem en inkluderende træning
 • At identificere og håndtere mistrivsel blandt børn
 • Hvordan man italesætter en bekymring
 • Hvordan man støtter kognitivt
 • Redskaber til at få en bedre dialog og samarbejde med forældrene

Et kursustilbud til ledere (3 timer)

 • Kurset tilbyder faglig viden om sårbare børn samt viden om, hvordan tanker, følelser, krop og adfærd kan blive påvirket af mistrivsel. Lederne får inspiration til at understøtte en kulturændring med fokus på at øge trivslen i foreningen og støtte de frivillige trænere samt tale med forældre og børn om mistrivsel.

Derfor skal kurset bl.a. indeholde praktisk inspiration og redskaber til:

 • At håndtere/tale med forældre og børn om mistrivsel
 • Hvordan bestyrelse og øvrige frivillige ledere bakker op om de frivillige trænere
 • Redskaber til at få en bedre dialog og samarbejde med forældrene
 • Herudover udvikles en række små film, der understøtter kurserne og kan anvendes bredt af alle frivillige trænere og ledere, der har brug for inspiration til at understøtte et inkluderende idrætsmiljø.


Fakta om BOOST foreningen

”BOOST trivslen – i foreningslivet” er et samarbejdsprojekt mellem DGI og Psykiatrifonden finansieret af Sundhedsstyrelsen fra august 2015 til udgangen af 2017. Alle aktiviteter skal udbredes på landsplan. Projektets første fase indledes på Sjælland og Fyn, hvorefter det udrulles til resten af landet. Der skal i projektperioden uddannes 225 trænere og 100 ledere til at fremme social- og idrætslig inklusion af børn der mistrives. Der skal uddannes 15-20 DGI undervisere, som varetager opkvalificering af de frivillige, og kan sikre udbredelse og forankring af kurserne i DGI.