Samarbejde med kommuner

DGI Storstrømmen samarbejder i større eller mindre grad med alle vores seks kommuner, og vi er naturligvis altid interesserede i at styrke samarbejdsfladerne løbende.

Mulighederne for samarbejde er mangfoldige, og berøringsfladerne bliver flere og flere. Sundhed står heldigvis højt på dagsordenen langt de fleste steder, og med DGI Storstrømmen som samarbejdspartner kan kommunerne sætte aktivt ind i bestræbelserne på at løfte folkesundheden og dermed også velfærden for borgerne.

Eksemplerne på udgangspunkter for konstruktive partnerskaber med kommunerne er talrige:

  • Institutionscertificering af dagplejer, børnehaver, SFO'er eller folkeskoler

Introducerer også de ikke-idrætsvante børn til en sundere og mere aktiv livsstil, og giver mulighed for succesoplevelser til alle.

  • Idræt på ungdomsskoler eller ungdomsuddannelser

Aktivitetsfyldte og sjove idrætsdage, der skaber og gavner fællesskabet og sammenholdet for både elever og lærere, og som skaber lyst og vilje til at motionere.

  • Inklusionsprojekter

Socialt belastede boligområder oplever et kollektivt løft kombineret med en øget fællesskabsfølelse, som skaber ejerskab til helheden og lyst til udvikling.

  • Målrettet fokus på samlet kommunalt sundhedsløft

Ved at fokusere på at øge den kommunale folkesundhed kan kommunen give borgerne et generelt sundhedsløft, et øget velvære og bidrage til bedre velfærd.

  • Bedre samarbejde mellem kommunen og foreningslivet

DGI Storstrømmen har stor erfaring med foreningslivet, og vi ved, hvad de efterspørger. Med os som partner kan kommunen styrke kommunikationen og skabe merværdi for borgerne.