Sundhedsidræt i DGI Storstrømmen

- fra sundhedsvæsen til idrætsliv via forskningsbaserede træningskoncepter

DGI Sundhedsidræt er navnet på et treårigt projekt, der kører i hele Danmark i et partnerskab mellem DGI og fem udvalgte kommuner. I DGI Storstrømmens område foregår samarbejdet med Lolland Kommune, men vi etablerer meget gerne samarbejde med flere.

Projektet handler om at tilbyde skræddersyede træningskoncepter til danskere med især rygproblemer eller hjerte-kar-sygdomme, men også til seniorer, som fx pga. kronisk lidelse eller et sygdomsforløb, har brug for genoptræning til at kunne deltage i lokalforeningernes almindelige idrætstilbud.

Projektet løber fra 2015-2017 og er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, DGI og partnerkommunerne Esbjerg, Hvidovre, Jammerbugt, Lolland og Aalborg.

I løbet af projektperioden vil minimum to idrætsforeninger i hver kommune afvikle de tre koncepter, som vi har valgt at kalde DGI Sundhedsidræt Rygtræning, DGI Sundhedsidræt Seniortræning og DGI Sundhedsidræt Cardiotræning.