Delvis hjemsendelse af DGI Sydøstjyllands medarbejdere

Med støtte fra statens lønkompensationsordning har DGI Sydøstjylland besluttet helt eller delvist at hjemsende 24 medarbejdere med virkning fra fredag d. 24. april 2020 og gældende frem til og med 8. juni 2020.

Det betyder, at de 24 medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan med dags varsel blive kaldt tilbage til arbejde, hvis det er nødvendigt.

Vi må udvise økonomisk ansvarlighed

Direktør i DGI Sydøstjylland, Peer Stokholm, forklarer årsagerne bag beslutningen.

”Corona-krisen har konsekvenser for hele vores samfund. Også for foreningslivet og vores aktiviteter. DGI Sydøstjylland er i denne sammenhæng at betragte som en privat virksomhed, og vi skal derfor vurdere vores situation ligesom andre private virksomheder. Derfor har vi i DGI Sydøstjylland vurderet, at vi står i en kritisk økonomisk situation, da stort set alle vores aktiviteter er stoppet, og vi skal derfor vise økonomisk ansvarlighed,” siger Peer Stokholm og uddyber:

”Som følge af nedlukningen af idræts- og foreningsverdenen, oplever vi et fald i antallet af opgaver. Mange foreninger er lukket ned og der kan ikke afholdes fysiske møder. Det vanskeliggør vores opgaver med at rådgive og udvikle foreningerne. Vi opretholder en delvis bemanding til at servicere foreningslivet i den kommende tid og er klar til at genoptage arbejdet fra dag til dag, hvis situationen for foreningslivet ændrer sig. Vi føler, det er det bedste at gøre i den nuværende situation, så vi står godt rustet til at støtte foreningerne, når de er klar igen,” siger Peer Stokholm.

Den delvise hjemsendelse af DGI Sydøstjyllands medarbejdere betyder, at foreningerne kan opleve længere svartider på mails. Størstedelen af de hjemsendte medarbejdere arbejder kun mandag og/eller torsdag.

Hvem kan du kontakte den kommende tid?

Har du henvendelser, der skal besvares hurtigere, er her en oversigt over, hvem du kan kontakte.

  • Foreningsrelateret omkring jura, økonomi og lignende: Peer Stokholm – peer.stokholm eller 79 40 44 09
  • Kommunesamarbejde: Peer Stokholm – peer.stokholm@dgi.dk – eller 79 40 44 09
  • Kommunikation og presse: Christine Bjørn – christine.bjoern@dgi.dk eller 79 40 44 08                   
  • Generelle henvendelser: sydoestjylland@dgi.dk eller 79 40 44 00

Hvis din henvendelse haster, er du velkommen til at kontakte DGI Sydøstjyllands direktør, Peer Stokholm, på peer.stokholm@dgi.dk eller 79 40 44 09.