Søges: Ny formand for DGI Sydøstjylland

Pressemeddelelse 24. august 2023.

Efter syv år som formand trækker Dan Skjerning sig og det er derfor allerede nu sikkert, at DGI Sydøstjylland skal derfor have ny formand, når årsmødet afholdes i november. Den nye formand skal stå i spidsen for organisationen og udviklingen af idræts- og foreningslivet i landsdelen.

DGI Sydøstjylland repræsenterer knap 500 foreninger og mere end 165.000 idrætsaktive børn, unge, voksne og seniorer. På årsmødet den 30. november skal de have en ny formand. Dan Skjerning har haft posten siden 2016, men efter eget valg trækker han sig for at koncentrere sig om arbejdet i DGI’s hovedbestyrelse.

Vi har et stærkt forenings- og idrætsliv med nogle frivillige, der gør et kæmpe arbejde.

Dan Skjerning, afgående formand DGI Sydøstjylland

”Det har været en stor glæde at være formand for DGI Sydøstjylland de sidste 7 år. Vi har et stærkt forenings- og idrætsliv med nogle frivillige, der gør et kæmpe arbejde. Det blev understreget i årene under corona-pandemien, hvor de simpelthen gjorde en fantastisk indsats for at holde sammen på det hele og efterfølgende få medlemmerne tilbage i klubberne. Derfor er jeg også helt tryg ved at give stafetten til en ny formand, som overtager både en sund organisation og et livligt og varieret foreningsliv”, siger Dan Skjerning.

Den nye formand skal, sammen med den øvrige bestyrelse, sætte retningen for idrætspolitikken i Sydøstjylland, så idrætsforeningerne også er attraktive fællesskaber for de kommende generationer. En kommende formand skal derfor kunne se sig selv tale de idrætsfrivilliges sag og være en stærk stemme i debatten. Det gælder særligt, når det handler om foreningernes rammer, vilkår og betingelser, som er grundlaget for et foreningsliv i konstant udvikling.

Foreningskendskab og kompetencer vægter højest

I perioden under Dan Skjernings formandskab har partnerskaber med kommunerne fået øget fokus og DGI Sydøstjylland har de seneste år haft Bevæg dig for livet-aftaler med Vejle, Kolding og Horsens Kommune. Derfor ses det som en fordel, hvis kandidaterne har kendskab til politisk ledede organisationer og har erfaring med kommuner på strategisk og praktisk niveau.

Det forventes også, at kandidater har et indgående kendskab til bestyrelsesarbejde og foreningsliv. Det er dog ikke et krav, at erfaringerne kommer fra en specifik idræt eller idrætsforeningerne.

Bettina Mikkelsen blev valgt til DGI Sydøstjyllands bestyrelse i 2022 med en baggrund fra spejderbevægelsen. Det har vist sig at være en god ballast.

Jeg ser det som en styrke, at vi har en bestyrelse med forskellige perspektiver og baggrunde fra foreningslivet

Bettina Mikkelsen, bestyrelsesmedlem DGI Sydøstjylland

”Jeg har været spejder i mange år og været aktiv i spejderbevægelsen i en længere årrække. Nu er mine egne døtre vilde med idræt og sport, og derfor var det helt naturligt for mig at bidrage i den del af foreningslivet. Selvom jeg havde mine overvejelser om at indtræde i en idrætsorganisation, har det vist sig at være en virkelig god oplevelse, og jeg ser det som en styrke, at vi har en bestyrelse med forskellige perspektiver og baggrunde fra foreningslivet. Vigtigst er det, at nye medlemmer kan bringe egne kompetencer og erfaringer i spil,” siger Bettina Mikkelsen. 

Dan Skjerning har sideløbende med formandskabet i DGI Sydøstjylland været kommunalpolitiker i Vejle, valgt til Region Syddanmark og medlem af DGI’s hovedbestyrelse.

”Jeg tror fuldt og fast på, at foreningslivet har en vigtig rolle at spille, når det drejer sig om at løse nogle af de udfordringer vi har med fx unges trivsel, inklusion, mental og fysisk sundhed osv. Derfor er det heller ikke farvel til DGI, men et ønske om at koncentrere mig fuldt ud om mit arbejde i DGI’s hovedbestyrelse,” siger Dan Skjerning. 

Det er på årsmødet den 30. november 2023, at DGI Sydøstjylland vælger en ny formand. Derudover er der valg til næstformand og minimum to øvrige bestyrelsesposter. Alle interesserede er velkomne til at stille op og DGI Sydøstjylland opfordrer alle uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at melde sig som kandidat.

Kontakt

Dan Skjerning, formand for DGI Sydøstjylland, telefon 40 43 95 65, mail dan.skjerning@dgi.dk

Bettina Mikkelsen, bestyrelsesmedlem i DGI Sydøstjylland, telefon 42 13 42 44 mail bm@hulgaardadvokater.dk

Christine Bjørn, kommunikationskonsulent hos DGI Sydøstjylland, telefon 23 83 27 86, mail christine.bjoern@dgi.dk

Valgprocessen i DGI Sydøstjylland

  • Alle, der ønsker at stille op til bestyrelsen, er velkomne til at melde sig indtil stemmerne afgives på årsmødet den 30. november.
  • For at komme med i en fælles kandidatpræsentation forud for årsmødet, skal du henvende dig senest mandag den 23. oktober. Kandidatpræsentationen vil kunne ses på dgi.dk.
  • DGI Sydøstjyllands kandidatudvalg består af Dan Skjerning og Bettina Mikkelsen, som også er bestyrelsens kontaktpersoner.

Fakta om DGI Sydøstjylland

Om DGI Sydøstjylland

DGI er en idrætsorganisation med flere end 6.400 medlemsforeninger og 100.000 aktive frivillige ildsjæle.

I mere end 150 år har DGI arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive

DGI Sydøstjylland er en landsdelsforening under DGI. Landsdelsforeningen dækker fem kommuner: Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens

Knapt 500 foreninger er medlem af DGI Sydøstjylland og det samlede medlemstal er på mere end 138.000 personer.