Fire piger i mesterlære som trænere

Klokken har ringet ind til idræt, og på gulvet står fire piger. Om et øjeblik træder de ind i trænerrollen, når de for første gang skal undervise en sæk lopper fra den lokale SFO.

Nicoline, Anne Sofie, Sara og Matilde. Sådan hedder eleverne, som alle er 13 år og har lidt flere ben i næsen end mange andre. Igennem et skoleår har de haft valgfaget Trænerspiren, og i dag er kulminationen på alt, hvad de har lært. Nu er det tid til at vise, at de kan sammensætte en times bevægelse efter alle kunstens regler.

Slagkraft, sammenhold og dynamik er drivkraften
De fire piger har sammen med 12 andre elever fra 7., 8. og 9 klasse brugt adskillige timer i hinandens selskab. Netop det, at holdet er sat sammen på tværs af klassetrin og idrætter giver eleverne nye input til idræt og bevægelse hver eneste gang, de er sammen.

Eleverne er knivskarpe. Sammen opstår der god energi, og de er alle blomstret op i undervisningen

Kenneth Skipper Degnebolig, underviser for trænerspirerne på Hedensted Skole

Spørger man pigerne, er der ingen tvivl om, at det lille hold på tværs af klassetrin har skabt de bedste forudsætninger for at lære mere om det at være træner. Alle kender hinanden og kaster sig hovedkulds ud i hinandens idrætter, lege og træning. Gennem undervisningen lærer eleverne på egen hånd at give og tage imod konstruktiv kritik. Herigennem tager alle ansvar for undervisningen, og bidrager dermed til at skabe udvikling på holdet.

Piger med pondus
Ikke nok med, at pigerne tager en gennemgribende teoretisk og praktisk viden om det at være træner med sig, så kommer de også hjem med noget helt andet. Alle fire går nu på gulvet med langt mere selvtillid og slagkraft, end de tidligere har gjort. Hvor flere af dem før var generte og utrygge ved at tale foran større grupper, er billedet i dag et helt andet:

Før jeg begyndte på trænerspiren var jeg usikker, når jeg skulle tale foran mange mennesker. Sådan er det slet ikke længere. Nu vil jeg gerne have det ansvar

Nicoline

Den nye selvsikkerhed betyder ikke kun noget for de fire piger. Også hjemme i deres lokalforeninger har de fået øjnene op for den udvikling, pigerne har været igennem den seneste tid. Når pigerne kommer med idéer og ser tingene i et nyt lys, bliver deres input vægtet højt og taget alvorligt i en grad, som de ikke hidtil har oplevet. Nu er de blevet medspillere i foreningens hverdag og udvikling, og de bærer ansvaret på fornemmeste vis. 

Fremtidens trænere
Pigernes succes som trænere står og falder ikke med, om de har succes på valgholdet. Gennem skoleåret har de været i praktik i forskellige foreninger, og på den måde fået et indblik i trænergerningen. Enkelte har tidligere været hjælpetræner i lokalforeningen, mens andre først nu føler sig klar til at påtage sig ansvaret:

”Jeg har altid ville være træner, men jeg ville gerne vide noget om det først. Fx hvordan man sammensætter et program og håndterer udfordrende børn,” Anne Sofie

Pigerne føler sig nu klædt på. Rygsækken er fuld af den viden, som skal bringe dem videre og sikre, at de får en god oplevelse som træner. Foruden den idrætslige viden har de også fået redskaber til at håndtere konflikter og redskaber til at bruge eksempelvis sansemotorisk viden så de rammer lige præcis den aldersgruppe de står overfor.

”Pigerne og resten af holdet er gået til faget med nysgerrighed, engagement og entusiasme. Og det mærker man. Det er det, der har gjort, at flere i dag har besluttet, at de vil være trænere og give noget af deres energi og begejstring videre,” slutter Kenneth med stolthed i stemmen.

Sæt bevægelse på skoleskemaet

Vil du også sætte bevægelse på skoleskemaet? Kontakt os og høre, hvordan I kommer i gang med at uddanne fremtidens trænere.