Foreningsudvikler skal bevæge Lund og omegn

Et samarbejde mellem Horsens Kommune, Lund Idrætsforening og DGI Sydøstjylland sikrer at en foreningsudvikler bliver ansat i Lund IF for at få endnu flere børn, unge og voksne til at bevæge sig. Målsætningen er at styrke deltagelsen i bevægelsesaktive fritidsfællesskaber og øge medlemstallet.

Foto fra venstre: Kultur- og fritidsudvalget Andreas Boesen, bestyrelsesmedlem DGI Sydøstjylland Bettina Mikkelsen, formand Lund IF Mads Busk

Som en del af den samlede Bevæg dig for livet-indsats i Horsens Kommune afprøver parterne Horsens Kommune, Lund IF og DGI Sydøstjylland at styrke deltagelsen i bevægelsesaktive fritidsfællesskaber i Lund og omegn. Derfor ansætter parterne en foreningsudvikler, som skal arbejde med konkrete indsatser og aktiviteter og styrke de frivillige kræfter i foreningen.

”Det har fra begyndelsen været målsætningen med Bevæg dig for livet, at vi skal have mange flere borgere til at bevæge sig. Den ambition har vi stadigvæk og derfor glæder det os, at vi kan indgå i et nyt samarbejde, hvor vi gør en indsats direkte i foreningen. Jeg ser frem til at følge udviklingen i Lund og jeg forventer, at vi får nogle gode ideer som kan udbredes til resten af kommunens foreningsliv,” udtaler formand for kultur- og fritidsudvalget Andreas Boesen.

Jeg ser frem til at følge udviklingen i Lund og jeg forventer, at vi får nogle gode ideer som kan udbredes til resten af kommunens foreningsliv

Andreas Boesen, formand for kultur- og fritidsudvalget i Horsens Kommune

Der har fra alle tre parter været et stort fokus på at samarbejdet skal skabe langvarige tiltag, og derfor strækker samarbejdet sig over en treårig periode.

”I de forundersøgelser vi har lavet, har vi fundet et stort potentiale i Lund og omegn, hvor tilvæksten af børnefamilier har været stor de seneste år. De børn og unge – og deres forældre – skal vi have med i foreningslivet, da vi ved, at aktive fællesskaber styrker trivslen, og i foreningerne er det netop fællesskabet, der er omdrejningspunktet. Erfaringer fra andre landsdele viser, at det kan rykke ved foreningsdeltagelsen når kommune, forening og DGI går sammen om en foreningsudvikler og derfor glæder vi os meget til samarbejdet,” udtaler Bettina Mikkelsen, medlem af bestyrelsen i DGI Sydøstjylland.

En styregruppe med repræsentanter fra Horsens Kommune, DGI Sydøstjylland og Lund If kommer til at følge projektet tæt og sætte retningen for konkrete indsatsområder. Det er på forhånd vedtaget, at foreningsudvikleren skal arbejde med aktiviteter og tiltag for børnefamilier, unge mellem 13-24 år, voksne nybegyndere og motionister.

Vi vil gerne skabe et rigere foreningsliv i Lund, hvor mange flere medlemmer indgår i sjove og hyggelige fællesskaber

Mads Busk, formand i Lund IF

”For en flerstrenget forening som vores er der en stor opgave i hele tiden at udvikle og optimere arbejdet med de frivillige. Derfor ser vi frem til at få sat fuld fokus på at få udarbejdet en frivillighedsstrategi og på hvordan vi kan gøre det til en endnu bedre oplevelse at være en del af Lund IF. Vi vil gerne skabe et rigere foreningsliv i Lund, hvor mange flere medlemmer indgår i sjove og hyggelige fællesskaber, og det kræver mange kompetente frivillige. Det er en stor opgave at løfte og der er ingen tvivl om, at vi er begejstrede over muligheden for, at der nu kan blive fundet nye metoder og ideer til at aktivere både de eksisterende medlemmer og alle de nytilkomne i lokalområdet,” udtaler Mads Busk Larsen, formand i Lund IF.

Efter planen skal foreningsudvikleren starte den 1. maj 2023. Foreningsudvikleren ansættes hos DGI Sydøstjylland og vil indgå som en del af organisationen, men kommer i det daglige til at refererer til Lund Ifs repræsentanter i styregruppen og får sin daglige gang i foreningen.