Gedvedinstitution har idræt og bevægelse i blodet

Børnehuset Livstræet har siden 2012 været certificeret DGI idrætsinstitution. Det betyder, at idræt, leg og bevægelse er en central del af institutionens DNA. Personalet er dermed klædt godt på til en hver-dag med bevægelse og aktivitet. Nu har Livstræet valgt at fortsætte samarbejdet.

Fra venstre: Suzanne Kruse, dagtilbudsleder for dagtilbud i Gedved og Henriette Stein Carlsen, assisterende leder for dagtilbud i Gedved

Børnehuset Livstræet i Gedved, som omfatter vuggestue, dagpleje og børnehave, har valgt at fortsætte som certificeret DGI idrætsinstitution i 2019. Dermed har institutionen været certificeret i 7 år. Som certificeret idrætsinstitution tænker Livstræet idræt og bevægelse ind i børnenes hverdag og dannelse. Dermed samarbejder institutionen med DGI, som løbende udbyder kurser til personalet, der skal introducere dem til lege og aktiviteter baseret på bevægelse og idræt.

Recertificeringen blev markeret med nye lege

Den 13. marts blev recertificeringen markeret ved, at dagplejebørnene blev introduceret til nye bevægelser og lege. Det var Charlotte Egede Frost, som er børne – og ungekonsulent hos DGI, der stod for dagens kursus. Her lærte børnene og deres dagplejere blandt andet at anvende karklude som redskab til aktivitet og bevægelse. Samtidig blev børnene udfordret på motorikken med nye danse og lege.
Recertificeringen har stået på siden efteråret 2018. Aktiviteterne har i den periode været målrettet børn i forskellige alderstrin, som hver i sær har forskellige forudsætninger for bevægelse, leg og motorik. Alle børnegrupper har været igennem et forløb.

Det er vigtigt, at børnene bliver kropsbevidste og lærer at kunne mærke sig selv

Henriette Stein Carlsen, assisterende leder i Livstræet

Bevægelse i fokus

Der er ingen tvivl om, at Børnehuset Livstræet er glade for at være certificeret DGI idrætsinstitution. Bevægelse er en essentiel del af institutionens hverdag, og det er der flere grunde til ifølge Henriette Stein Carlsen, som er assisterende leder i Livstræet:

”For os er bevægelse et fokusområde. Det er vigtigt, at børnene bliver kropsbevidste og lærer at kunne mærke sig selv. Kropslig læring er vigtigt. Samtidig er det en forudsætning for den øvrige læring.”, siger Henriette Stein Carlsen.

Aktiv by med mange udendørs muligheder

En anden årsag til at bevægelse er på dagsordenen hos Børnehuset Livtræet skyldes, at Gedved er en aktiv by, hvor lokalsamfundet har fokus på idræt og motion. Til trods for at der kun bor cirka 2300 indbyggere i Gedved, fylder idræt meget i byen. Samtidig byder den lille by uden for Horsens på et godt udeliv med blandt andet skov, sportspladser og spejderhytter. Dermed er der rig mulighed for at koble idræt og bevægelse med natur og udendørsaktiviteter i Gedved. Det er noget Livstræet nyder godt af:

”Bevægelse er en grundkerne i vores lille by. Her er fokus på idrætslivet, og vi har blandt andet en god fodboldbane og sportsplads, vi har en gymnastikforening og en løbeklub. Vores institution samarbejder tæt med gymnastikforeningen. Derudover har vi en masse dejlig natur, vi kan boltre os på”, siger Henriette Stein Carlsen. Hun understreger, at Gedved i høj grad faciliterer, at Børnehuset Livstræet formår at sætte bevægelse øverst på agendaen.