Gør som Gadbjerg IF og få succes med idræt for seniorer

Gadbjerg IF har skabt en succes med idræt for seniorer. På kun tre måneder har lokale ildsjæle samlet et hold med 30 faste deltagere, som hver uge samles om idrætsaktiviteter, socialt samvær og fællesskab. Fælles for aktiviteterne er, at de er tilpasset så alle kan deltage uanset fysiske begrænsninger og tidligere idrætserfaring.

Hver tirsdag mødes 29 seniorer til idræt og fællesskab i Gadbjerg. De starter naturligvis med fælles opvarmning.

Gadbjerg IF er en veldrevet forening med både erfaring og mange frivillige. Alligevel manglede foreningen inspiration og praktisk hjælp til at få omsat ideen om idræt for seniorer til en konkret indsats. Derfor tog foreningen imod DGI Sydøstjyllands tilbud om en startpakke gennem udviklingskonsulent for idræt for seniorer, Mette Hjuler.

”Gennem hele processen har Mette Hjuler holdt hånden under os og det har været guld værd,” fortæller Hanne Christiansen, en af initiativtagerne til Idræt i dagtimerne i Gadbjerg.

”I hele opstarten har vi kunnet koncentrere os om at sprede budskabet til potentielle medlemmer velvidende, at Mette støttede os med materialer, udstyr til aktiviteter og igangsætning af timerne de første gange. Det har betydet, at vi meget hurtigt kunne stå på egne ben og allerede nu er vi helt selvkørende,” siger Hanne Christiansen.

Nærhed og fællesskab er altafgørende

Nærhed er vigtig for mange seniorer. Både nærheden til lokalmiljøet og den fysiske nærhed til hallen, så transporten kan klares til fod eller på cykel, spiller en rolle for mange seniorer.

Selvom flere af nabobyerne har lignende tilbud for seniorer, synes vi det giver stor værdi, at vi kan dyrke idræt lokalt.

Hanne Christiansen

”Det har gennem længere tid været en ambition, at få et idrætstilbud for seniorer i Gadbjerg. Selvom flere af nabobyerne har lignende tilbud for seniorer, synes vi det giver stor værdi, at vi kan dyrke idræt lokalt,” siger Hanne Christiansen.

For i Gadbjerg er idræt for seniorer mere end motion. Fællesskabet og det sociale spiller også en stor rolle.

”Det sociale fællesskab fylder meget for os. Det er afgørende for os, at alle kan deltage uanset fysiske begrænsninger. Men vi synes også, vi har et socialt ansvar for at kunne byde alle seniorer i Gadbjerg med i et fællesskab,” uddyber Hanne Christiansen.

Foreningen forventer at vokse

Og her stopper det ikke for Gadbjerg IF. Initiativet for seniorerne er netop kommet med i Idræt i dagtimerne, Vejle som by nummer 10. På den måde bliver Gadbjerg en del af et netværk, hvor foreningerne kan hjælpe hinanden med ideer, instruktører, vikarer og opbakning.

Dermed opstår muligheden for netværke med andre foreninger og måske også tiltrække flere medlemmer til Gadbjerg IF. Foreningen forventer i hvert fald at bruttotruppen af seniorer når 50 personer næste sommer.

Det er simpelthen livsbekræftende, at opleve hvordan de har fået initiativet til at leve.

Mette Hjuler

”Jeg er oprigtig imponeret over, hvad de har gjort i Gadbjerg, siger Mette Hjuler, udviklingskonsulent hos DGI Sydøstjylland, ”det er simpelthen livsbekræftende, at opleve hvordan de har fået initiativet til at leve. Jeg håber, at andre lokalsamfund kan få mod på det samme og de skal bare vide, at vi står klar til at hjælpe,” afslutter Mette Hjuler.  

Fakta om Idræt om dagen

Hvad er en Startpakke for Idræt om dagen:

En Startpakke for Idræt om dagen hos DGI Sydøstjylland er et forløb, hvor vores dedikerede udviklingskonsulent hjælper en forening eller en gruppe af ildsjæle med at igangsætte et idrætstilbud for seniorer. En Startpakke indeholder:

  • Sparring i opstarten. Herunder vejledning omkring booking af haltider, udvalg af aktiviteter, organisering m.m.
  • Hjælp til udarbejdelse af markedsføringsmaterialer
  • Lån af udstyr til aktiviteter
  • Deltagelse af en DGI konsulent de 4 første gange, hvor konsulenten medbringer udstyr, igangsætter opvarmningen og hjælper med alt praktisk omkring gennemførelsen. 

Hvem har glæde af en Startpakke for Idræt om dagen:

  • Alle foreninger, der ønsker at oprette idrætstilbud for seniorer
  • Ildsjæle, der ønsker et idrætstilbud for seniorer.

Hvad er Idræt i dagtimerne

Idræt i dagtimerne er en selvejende institution med en samarbejdsaftale med Vejle Kommune. 10 byer i Vejle Kommune deltager og foreningerne hjælper og inspirerer hinanden omkring tilbud til seniorer.