Grejs Friskole er eksperter i at integrere naturen i dagligdagen

Grejs Friskole har det seneste år samarbejdet med DGI Sydøstjylland om at bruge naturen og nærmiljøet i undervisningen og er nu officielt blevet certificeret som udeskole.

Naturen og de lokale omgivelser er vigtige værdier for friskolen i Grejs, og derfor har skolen valgt at investere i et omfattende samarbejde med DGI Sydøstjylland om at blive bedre til at integrere udelivet i den daglige undervisning. Efter et års samarbejde blev skolen den 9. april officielt DGI-certificeret udeskole.

DGI tager udgangspunkt i skolens behov

Udeskoleforløbet har bestået af 6 moduler, hvor to DGI-undervisere, Maiken Thyssen og Søren Axelsen, har styret forløbet, der også har involveret skolens personale og en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med skolens udeskoleprofil. I den forbindelse har DGI-underviserne fokuseret på at lytte til skolens konkrete ønsker og behov.

”Det er vigtigt for os at tilpasse øvelser og undervisning til den enkelte skole, da alle skoler har forskellige muligheder i forhold til natur og nærmiljø”, siger Maiken Thyssen og uddyber: ”Vi har været rundt i nærområdet med både børn og personale for at vurdere, hvad der er af muligheder for udeskole.”

Stor tilfredshed med samarbejdet

Personalet på Grejs Friskole er særdeles glade for, at DGI Sydøstjylland har tilrettelagt forløbet med afsæt i skolens konkrete behov: ”Samarbejdet med DGI har været fantastisk godt. De to undervisere fra DGI har været ekstremt lydhør over for vores behov, og det er vi glade for. Vi frygtede, at de ville trække deres egne ideer ned over hovedet på os uden at lytte til vores behov, men sådan er det heldigvis ikke gået”, udtrykker Cathrine Jensen, som er underviser på Grejs Friskole.

DGI gav os et skub og hjalp os med at tage hul på drømmene

Ulrika Jørgensen, underviser på Grejs Friskole

Hun bakkes op af Ulrika Jørgensen, som underviser i naturvidenskabelige fag på skolen: ”DGI gav os et skub og hjalp os med at tage hul på drømmene. De har været gode til at strukturere processen for os, og det var præcis det, vi havde brug for. Vi har altid haft ambitioner om at inddrage naturen og nærmiljøet noget mere i undervisningen, og det har DGI hjulpet os med at realisere”, siger en begejstret Ulrika Jørgensen.

Børnene lærer at mærke og reflektere over deres omgivelser

Udover daglig frisk luft og bevægelse betyder Grejs Friskoles udeskoleprofil, at børnene lærer at reflektere over naturen, og det er noget, skolens personale vægter højt:

”Det er fantastisk, at vores skole fokuserer på udelivet. Jeg kan mærke på børnene, at deres interesse og nysgerrighed for naturen bliver vækket”, siger Ulrika Jørgensen og tilføjer: ”Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på naturen og værdsætte små ting som fuglefløjt og rindende vand. Det er børnene begyndt på, og derfor er jeg meget glad for, at DGI har skubbet os i denne retning”, udtrykker hun.