KIF Bowls gav Palle energien tilbage

Palle Schorling er en ægte ildsjæl. Han er initiativtager til og formand for KIF Bowls, der kun tre år efter stiftelsen har 70 dedikerede medlemmer.

I 2016 blev Palle Schorling ramt af en hjerneblødning, der påvirkede både tale- og bevægeapparatet. Viljen og ønsket om, at komme tilbage til fællesskabet omkring KIF Bowls var dog en så stærk motivationsfaktor for Palle Schorling, at han i dag er næsten tilbage til sit gamle jeg. Fysisk hjalp spillet – kroppen og motorikken blev trænet - og hovedet fik lov at arbejde i kraft af engagementet i foreningen.

Palle Schorling har altså ikke sat tempoet ned trods mén fra hjerneblødningen. Han er overbevist om, at det er vigtigt at holde både krop og sind i gang så længe som muligt. Ellers kan alderdommen blive ensom og inaktiv. ”Jeg er sikker på, at det er sundt at have noget sjovt at stå op til og det er derfor, jeg er så engageret i klubben”, siger Palle Schorling. ”Og så vil jeg gerne sige, at jeg stadig er taknemmelig for at få lov til at fortsætte, for klubben kunne jo sagtens køre videre uden mig.

Det, at jeg fik lov til at være en del af noget igen, har været en kæmpe hjælp

Palle Schorling, formand i KIF Bowls

At jeg fik lov til at gøre noget, som jeg er tryg ved, og hvor jeg ikke har følt mig tilsidesat har virkelig været stort”, fortæller Palle Schorling.

Bowls er glæde og fællesskab

I KIF Bowls er der nemlig fokus på fællesskabet og plads til alle uanset fysisk form og tidligere idrætserfaring. Den livsglæde, som fællesskabet i klubben giver, ønsker foreningen nu skal komme flere til gode. Derfor har KIF Bowls en drejebog for, hvordan de tager imod nye medlemmer. Blandt andet har alle spillere navneskilt på og lige fra første dag spiller man med mange forskellige. ”Ved hver træning trækker vi lod om holdene. Det gør, at vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Vi snakker med alle og der er ikke nogen, som er udenfor”, siger Palle Schorling. ”Hygge og samvær skal komme i første række. Det er også derfor vi holder kaffepause under hver træning, og den sidste fredag i måneden afsluttes træningen med en fælles frokost”.

Resultaterne af foreningens arbejde og Palle Schorlings engagement er tydelig. Ved klubbens start lånte KIF Bowls en enkelt bane og udstyr hos DGI Sydøstjylland. Stille og roligt kom flere baner til og status i dag er, at klubben spiller to gange om ugen på 11 baner i Kolding Hallerne. I løbet af forsommeren 2019 anlægges 5 nye 30 meters udendørsbaner ved Kolding Hallerne. ”I klubben glæder vi os til de nye baner. Men vores største fokus er, at vi har det godt sammen. Samtidig er det vores ambition, at få flere medlemmer og introducere dem til glæden og fællesskabet ved at spille bowls”, inviterer en glad Palle Schorling, som understreger, at han regner med at brænde for foreningsarbejdet i KIF Bowls i mange år endnu.

Om Bowls

  • Bowls beskrives bedst som en krydsning mellem curling og petanque.
  • I Danmark spilles der mest på indendørs baner i idrætshaller, men efter udenlandsk forbillede anlægger KIF Bowls udendørsbaner i løbet af sommeren 2019.
  • Bowls stammer fra Skotland og spilles over hele verden

Om KIF Bowls

  • KIF Bowls har 70 medlemmer og spiller to gange om ugen i Kolding Hallerne
  • Efter udenlandsk forbillede anlægger klubben 5 udendørsbaner i forsommeren
  • Klubben har fokus på sammenhold og fællesskab, og modtager gerne nye medlemmer
  • KIF Bowls kan kontaktes direkte via www.kifbowls.dk