KIF Tennis kom ud af starthullerne og fik flere medlemmer

KIF Tennis er på en måde som så mange andre klubber. Og så alligevel ikke. De har nemlig gennemført et Bevæg dig for livet-udviklingsforløb, og det har fået bestyrelsen til at se klubbens fremtid og muligheder i et større perspektiv.

Og netop det at se tingene i et større perspektiv er ifølge formanden for klubben Per Thestrup noget af det vigtigste, som de har fået med sig:

"Et udviklingsforløb er hårdt at komme igennem, fordi vi skal arbejde med det sideløbende med bestyrelsens mange andre opgaver. For os har det bare været rigtig godt at få sat fokus på bl.a. medlemstilvækst. Et område, som ofte kan drukne imellem alt det andet, men som egentlig burde have vores fulde opmærksomhed."

Det øgede fokus på at få flere medlemmer til klubben skulle hurtigt vise sig at være et godt sted at sætte ind. Inden forløbets start havde man i klubben håb om, at man kunne komme med tiltag, som skulle hjælpe tallet op på 200 medlemmer inden 2017. Allerede hen over sommeren kunne klubben dog mønstre 220 medlemmer – og så var man ikke engang færdige med at udvikle den nye velkomstpakke, som virkelig skulle sætte skub i udviklingen.

En samlet pakke
KIF Tennis var som så mange andre klubber og foreninger gennemsnitlige til at rekruttere nye medlemmer. I hvert fald hvis du spørger formanden:

Før gjorde vi bare som alle andre gør.

Formand, Per Thestrup

I dag har klubben åbnet dørene for flere målgrupper, og de arbejder fortsat på at skabe de bedste betingelser for alle nye medlemmer – i alle aldersgrupper.

I dag tænker man i høj grad i at inddrage skolerne og bl.a. med hjælp fra DGI’s koncept Klar Parat Tennisstart er der nu godt 40 børn, som spiller i klubben hver uge. Desuden har man nedsat et ungdomsudvalg, som bl.a. arrangerer drop in-træning om lørdagen for de yngste spillere, som normalt ikke tager i klubben og spiller uden mor og far:

”Konceptet kører rigtig godt og både de yngre spiller og deres forældre i udvalget sørger for at arrangere det fra gang til gang. På den måde er klubben blevet åbnet op for en helt ny gruppe spillere.”

Herudover arbejder klubben dedikeret med at udvikle en omfattende velkomstpakke. En række rutiner og opgaver, som skal sikre, at det nye medlem følges nøje og introduceres til klubbens mange muligheder. Bl.a. er et bestyrelsesmedlem ansvarlig for at ringe det nye medlem op og byde ham eller hende velkommen i klubben.

En tendens i det danske klubliv
KIF Tennis oplever den samme tendens som resten af forenings-Danmark. For første gang i 50 år er der nedgang i antallet af danskere, som dyrker motion. En udvikling som naturligvis også påvirker medlemstallene i de danske foreninger og klubber (Idrættens Analyseinstitut, Danskernes motions- og sportsvaner 2016).

I klubben modarbejder de tendensen ved at fokusere på deres kerneopgave og kommunikere om lige præcis det, som de er gode til:

”Vi er en breddeklub, og vi har fokus på det sociale ved at spille tennis og være i en klub. På den måde er vi ikke som mange andre tennisklubber, men vi er meget bevidste om dette valg, og vi er gode til at være sådan en klub,” lyder det fra Per Thestrup.

Spørger man Preben Egeskov, som er udviklingskonsulent i DGI er det netop dette fokus, som har medvirket til, at KIF Tennis har haft vind i sejlene:

Mange gange er vi så fokuserede på at tænke ud af boksen, at vi glemmer at definere vores kerneopgave, og det som reelt set er vores eksistensberettigelse.

Udviklingskonsulent i DGI, Preben Egeskov

Før en forening kan tænke anderledes og ud af boksen, skal de tænke helt ind i boksen, og det er det, som KIF Tennis har været gode til," slutter Preben Egeskov.

Ifølge Preben Egeskov er det netop dette, som mange foreninger overser, når det daglige bestyrelsesarbejde fylder. Også han er enig med formand Per Thestrup i, at det er en forudsætning for et vellykket udviklingsforløb, at der bliver afsat tid til arbejdet. Hvis ikke drukner udviklingen i formelle arbejdsopgaver og det bliver umuligt at se tingene i det bredere perspektiv.

Stadig i udvikling
Et udviklingsforløb er startskuddet til en periode med et andet fokus og større perspektiv. Spørger du Per Thestrup er KIF Tennis langt fra i mål, men de er kommet rigtig godt fra start. For ham er det vigtigt, at de gode idéer og rutiner nu integreres i deres daglige bestyrelsesarbejde:

”Planen er, at vi nu vil tage forskellige udviklingspunkter op til hvert bestyrelsesmøde, så arbejdet ikke glemmes. Vi vil prioritere at bruge tid på det og vi regner også med at bruge én dag årligt på at arbejde mere fokuseret og dybdegående med klubbens udvikling.”