Nyt medlem af DGI Sydøstjyllands bestyrelse

DGI Sydøstjyllands årsmøde blev afholdt på Vingsted Hotel og Konferencecenter d. 30. november med deltagelse af foreningsaktive fra hele landsdelen.

Lars Schubert fra Vejle indtræder som nyt medlem af bestyrelsen. Lars Schubert er projektleder i Psykiatrien i Region Syddanmark. Han har gennem flere år været en del af bestyrelsen i Hover IF, hvor han også har været fodboldtræner i ungdomsafdelingen. Over de seneste år er han blevet en ivrig motionscyklist.

”Jeg glæder mig til at arbejde med foreningsliv i det store perspektiv. Jeg har altid set vores foreninger som en del af løsningen på nogle af samfundets store udfordringer og jeg vil gerne være med til at lave nogle gode rammer, så det bliver endnu lettere at drive forening. At komme i en idrætsforening giver fællesskab, oplevelser og et tilhørsforhold og det driver mig, at vi skal finde løsninger, så særligt de unge får lysten til at bevæge sig mere og opleve glæden ved at gøre det i en forening. Det er en opgave, jeg ser frem til at tage fat på i samarbejde med de øvrige medlemmer af bestyrelsen og medarbejderne i DGI Sydøstjylland”, fortæller Lars Schubert.

Lars Schubert afløser Vibeke Henriksen.

Genvalg til øvrige bestyrelsesmedlemmer

DGI Sydøstjyllands bestyrelse består nu af fire mænd og tre kvinder, da Lene Møller blev genvalgt til posten som næstformand uden modkandidater. Hun ser frem til endnu to år med arbejdet for at styrke idrætsforeningerne i Sydøstjylland.

”På trods af at have været med i mange år, brænder jeg stadig for arbejdet med at udvikle vores idrætsforeninger. For mig har corona-krisen virkelig sat i perspektiv, hvor meget det betyder, at vi kan mødes og være en del af nogle fællesskaber, der gør en positiv forskel både fysisk og mentalt. Derfor er jeg også glad for, at der fortsat er brug for min erfaring og kompetencer i DGI Sydøstjylland, hvor jeg særligt vil arbejde for at vores foreningsledere kan blive uddannet og klædt på til at varetage deres opgaver i foreningerne,” udtaler Lene Møller.

Udover at være næstformand i DGI Sydøstjylland er Lene Møller ansat på et bosted for udviklingshæmmede i Vejle.

På årsmødet var der også genvalg til Poul Fremmelev.