To nye medlemmer valgt til DGI Sydøstjyllands bestyrelse

Traditionen tro samlede DGI Sydøstjylland foreningsaktive fra hele landsdelen til deres årsmøde d. 28. november på Vingsted Hotel og Konferencecenter. Det resulterede i et velkommen til to nye medlemmer i bestyrelsen og genvalg til formand Dan Skjerning og Jonas Kallan Langvad.

Roland Christiansen indtræder som nyt medlem af bestyrelsen i DGI Sydøstjylland. Roland Christiansen har været direktør i DGI Huset i Vejle gennem 14 år og kommer med et livslangt engagement i idrættens og foreningslivets verden. I dag sidder han i bestyrelsen i Vejle Cykel Motion og er drivkraften bag netværket Tonserne for mænd mellem 40-65 år, der dyrker forskellige idrætsaktiviteter.

”Idrættens fællesskaber har været rammen om det meste af mit liv, og jeg føler nu, at tiden er inde til at tage et medansvar for den fortsatte udvikling af forenings- og idrætslivet i den landsdel, hvor jeg har boet i det mest af mit voksenliv. Mit udgangspunkt og min ledestjerne er, at idræt skal være sjovt og inkluderende, og at idrættens fællesskaber skal være for alle fra vugge til grav. Det vil jeg særligt arbejde for, ligesom jeg også er optaget af den løbende udvikling af vores idrætsfaciliteter. Jeg glæder mig til samarbejdet i bestyrelsen," siger Roland Christiansen om sin motivation for at stille op til bestyrelsen i DGI Sydøstjylland.

Roland Christiansen afløser Poul Fremmelev i bestyrelsen.

Bettina Toft Møller Mikkelsen blev også valg til bestyrelsen. Hun er bosat i Horsens og er partner og afgiftsspecialist ved Hulgaard Advokater. Bettina Toft Møller Mikkelsen har fået foreningsliv og frivilligt arbejde ind fra en tidlig alder og har tidligere været aktiv indenfor spejderbevægelsen. I dag er hun aktiv og frivillig indenfor håndbold og orienteringsløb i Torsted HK og Horsens Orienteringsløb.

”Jeg er glad og beæret over at være valgt ind i DGI Sydøstjyllands bestyrelse. Forenings- og idrætsliv har altid fyldt meget i mit liv – lige siden min barndom i et mindre landsbysamfund, hvor alle var frivillige og gav en hånd med, til nu i mit voksenliv, hvor mine frivillige kræfter bliver lagt der, hvor mine børn er aktive. Frivillighed er kernen i foreningslivet, en kerne som hele tiden udvikler sig, og vi skal som organisation derfor også hele tiden udvikle os, sådan at vi fortsat er et tidssvarende tilbud og bedst muligt understøtter foreningerne og de frivillige i deres vigtige arbejde. Som frivillig indenfor håndbold og orienteringsløb møder jeg mange aktive børn og unge, men der er desværre også mange børn og unge, som er inaktive og er i mistrivsel. Her kan foreningslivet gøre en forskel – også dette fokus vil jeg særligt arbejde for. Jeg glæder mig til samarbejdet i bestyrelsen," siger Bettina Toft Møller Mikkelsen om valget til bestyrelsen. 

Bettina Toft Møller Mikkelsen afløser Maria Nielsen i bestyrelsen.

Genvalg til formand Dan Skjerning og bestyrelsesmedlem Jonas Kallan Langvad

DGI Sydøstjyllands formand Dan Skjerning blev genvalgt som formand for bestyrelsen uden modkandidater. Han ser frem til endnu to år med arbejdet for at styrke idrætsforeningerne i Sydøstjylland og til samarbejdet med de ny bestyrelsesmedlemmer:

”Jeg er glad for at få to år mere i bestyrelsen i DGI Sydøstjylland. Der venter en lang række store opgaver i de kommende år og jeg vil gerne bidrage til, at vi lykkes. Vi skal have fokus på børn og unges trivsel i foreningslivet, vi skal sikre, at en ny generation af unge aktive og frivillige kommer ind i foreningerne og så skal vi styrke samarbejdet med vores kommuner. Derfor er det også glædeligt, at vi har fået to nye bestyrelsesmedlemmer, som kan supplere det gode hold, vi allerede har. Jeg ser utrolig meget frem til arbejdet og til fortsat at udvikle vores lokale idrætsliv," siger Dan Skjerning.

Dan Skjerning er uddannet typograf og lærer, og han arbejder på et bosted for voksne handicappede. Han har siddet i kommunalbestyrelsen i Vejle i 20 år men udtrådte ved valget i 2021, hvor han blev valgt til Region Syd for Socialdemokraterne. Han sidder i DGI’s hovedbestyrelse og har været aktiv og frivillig i Gårslev GF gennem det meste af sit liv.

På årsmødet var der også genvalg til Jonas Kallan Langvad. Han har siddet i bestyrelsen siden 2020, er bosat i Vonsild med sin hustru og tre børn. Jonas Kallan Langvad har gennem mange år været foreningsaktiv både som udøver og frivillig. Til daglig er han salgschef i en IT-virksomhed.