Valg til DGI Sydøstjyllands bestyrelse

DGI Sydøstjylland vælger nye medlemmer til bestyrelsen på årsmødet 2022. De nye medlemmer skal arbejde for at sætte retning på udviklingen af idræts- og foreningslivet i landsdelen.

DGI Sydøstjylland skal vælge minimum to kandidater til at varetage arbejdet med at udvikle idræts- og foreningslivet i hele Sydøstjylland som en del af landsdelens bestyrelse. 

De nye medlemmer bliver del af en bestyrelse, hvis opgave er at vise vejen for hele landsdelen og sikre, at der skabes rammer og vilkår til gavn for alle medlemsforeninger. Se den nuværende bestyrelse her

Kan du se dig selv være en del af nedenstående, kan du melde dig som kandidat: 

  • Du vil være med til udvikle vores frivillige foreningers vilkår, rammer og betingelser, så de kan udvikle et stærkt foreningsliv.
  • Det er en styrke, men ikke en forudsætning, hvis du har kendskab til det kommunale landskab og være med til at præge beslutninger, som påvirker foreninger og idrætsaktive.
  • Du kan se dig selv tale de idrætsfrivilliges sag og varetage deres behov for en stærk stemme i debatten om foreningsliv i vores landsdel.
  • Du kan bruge dine kompetencer til at identificere nuværende og kommende generationers behov og ønsker til attraktive og udviklende idrætsfællesskaber.
  • Du vil bidrage til at gøre det kommende DGI Landsstævne i 2025 i Vejle til en uforglemmelig oplevelse for mange tusind mennesker.

Du skal naturligvis have tilhørsforhold til vores geografiske område og have en god tilknytning til foreningslivet. Vi ønsker en engageret og mangfoldig bestyrelse, så vi bliver bredt repræsenteret på køn, etnicitet, alder og kompetencer. Du vælges på årsmødet den 28. november 2022 for en 2-årig periode.

Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen mødes i udgangspunktet en gang om måneden. Herudover kan der være yderligere møder alt efter hvilke opgaver, der skal varetages af den enkelte. Alle bestyrelsesmedlemmer er omkostningsdækket, og har du opgaver, som kræver frihed fra job og møder udenfor vanlig arbejdstid, så vil det også blive tilgodeset i et vist omfang.

DGI Sydøstjylland er en politisk NGO, som har en foreningsvalgt bestyrelse. 

Fire kandidater har meldt sig til bestyrelsen:

  • Foreløbigt har fire kandidater meldt sig og ønsker valg til bestyrelsen for den kommende periode. Se en præsentation nedenfor. 
  • Alle, der ønsker at stille op til bestyrelsen er velkomne til at melde sig indtil stemmerne afgives på årsmødet den 28. november. 
  • 28. november vil årsmødet vælge de nye bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode.

Har du spørgsmål eller ønsker uddybende indsigt, er du velkommen til at kontakte direktør Peer Stokholm.