Velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem i DGI Sydøstjylland

På DGI Sydøstjyllands årsmøde d. 30. november var der farvel til Christoffer Riis Svendsen og goddag til Jonas Kallan Langvad. Formand Dan Skjerning modtog genvalg.

Jonas Kallan Langvad er nyvalgt bestyrelsesmedlem i DGI Sydøstjylland

DGI Sydøstjyllands årsmøde blev afholdt på Vingsted Hotel og Konferencecenter d. 30. november med deltagelse af foreningsaktive fra hele landsdelen.

Efter mødet stod det klart, at Jonas Kallan Langvad fra Vonsild indtræder som nyt medlem af bestyrelsen. ”Jeg har et stort ønske om, at give tilbage til det foreningsliv, som jeg har været en del af hele mit liv. Efter at have været lidt ude i en periode, hvor jeg har stiftet familie, er jeg nu igen klar til at gøre en indsats for foreningslivet og idrætten. Det ligger mig særligt på sinde, at bidrage til at styrke DGI’s værdier og fremme legen og glæden ved bevægelse for så mange som muligt. Jeg ser meget frem til samarbejdet med den øvrige bestyrelse”, fortæller Jonas Kallan Langvad.

Jonas Kallan Langvad afløser Christoffer Riis Svendsen.

Genvalg til formand Dan Skjerning

DGI Sydøstjyllands formand siden 2016, Dan Skjerning, modtog genvalg uden modkandidater. Dan Skjerning glæder sig til at forsætte arbejdet med at engagere flest mulige i idræt og motion i landsdelens idrætsforeninger, ligesom han ser frem til at arbejde videre med Bevæg dig for livet i Kolding, Horsens og Vejle Kommuner. Bevæg dig for livet er DGI og DIF’s fælles vision om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

”Corona-perioden har uden tvivl været udfordrende for vores organisation og for vores foreninger. Men samtidig oplever vi også, at DGI har en helt afgørende rolle i civilsamfundet og det er min ambition at styrke den del i de kommende år,” siger Dan Skjerning.

Udover at være formand i DGI Sydøstjylland sidder Dan Skjerning i DGI’s hovedbestyrelse og har siden 2001 siddet i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Vejle.

På årsmødet var der herudover genvalg til Poul Fremmelev og Maria Nielsen.