VFC hjalp 29 trængte børn på fodboldskole

Ikke alle familier har råd til at sende deres børn til foreningsaktiviteter. Det ved man hos Vejle Fodbold Club, og derfor besluttede bestyrelsen i foråret 2019 at søge økonomisk hjælp til 29 børn, der ellers ikke ville have haft muligheden for at komme på fodboldskole.

I fodboldklubben VFC tager bestyrelsen det alvorligt, når de siger, at klubbens formål er at skabe muligheder for, at alle børn kan dyrke fodbold, og at man vil skabe de bedste vilkår for kammeratskab og samvær om fodboldspillet.

”Vi synes det er helt naturligt at tage et socialt ansvar. Vi ønsker oprigtigt, at alle børn får mulighed for at være en del af klubbens oplevelser og fællesskaber”, fortæller Per Mikkelsen fra Vejle Fodbold Club, ”Vi er meget opmærksomme på, at der er vanskeligt stillede familier i vores nabolag, som ikke har mulighed for at sende deres børn på fodboldskole. Derfor valgte vi at søge støtte gennem DGI’s Foreningsliv for alle-pulje. Og det har udelukkende været en positiv beslutning”, siger Per Mikkelsen. 

Idræt og fællesskaber skal være for alle børn

Foreningsliv for alle-puljen støtter betaling af børn og unges medlemskontingent, deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps og skal sikre, at alle børn har mulighed for at dyrke idræt i foreningslivet. Puljen er målrettet til børn og unge af vanskeligt stillede forældre under 25 år. Netop for denne gruppe kan fritidsaktiviteter være et åndehul og et frirum i hverdagen.

”Vi ved, at børn og unges fritidsliv hurtigt bliver nedprioriteret i familier med stram økonomi. Hos DGI har vi en målsætning om, at alle skal kunne dyrke idræt i fællesskab med andre, fordi vi ved, at det giver større livsglæde i hverdagen”, siger Helle Heide, Inklusionskonsulent hos DGI Sydøstjylland. ”Derfor er VFC’s initiativ et fantastisk eksempel på hvordan puljen kan bruges, så vi får flere med i fællesskabet”, siger Helle Heide.

Alle er vindere, når foreningen tager ansvar

Det er foreningerne selv, som skal søge støtte fra Foreningsliv for alle-puljen. Den maksimale støtte til fodboldskoler er 500 kr. pr. barn. En fodboldskole hos VFC koster 700,- og klubben valgte derfor at dække det resterende beløb for de 29 børn.

Den glæde og begejstring børnene udstråler, når de er på fodboldskole er al arbejdet med ansøgningerne værd.

Per Mikkelsen, Vejle Fodbold Club

”For os som forening giver det mening, at søge penge fra Foreningsliv for alle-puljen og selv dække det resterende beløb. Den glæde og begejstring børnene udstråler, når de er på fodboldskole er al arbejdet med ansøgningerne værd”, siger Per Mikkelsen, ”Man kan sammenligne fodboldskolen med en lejrskole, hvor sammenholdet med kammeraterne fra klubben styrkes, men hvor der også udvikles nye venskaber med børn fra andre klubber. På den måde er vi alle blevet vindere blot ved, at vi har taget en smule socialt ansvar, som vi egentlig finder helt naturligt”, afslutter Per Mikkelsen.

Foreningsliv for alle

Fakta:

  • 64.500 piger og drenge i Danmark lever netop nu i fattigdom (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2019)
  • Økonomisk støtte kan udligne sociale forskelle i børns idrætsdeltagelse (IDAN 2019)

Som forening kan I gøre en forskel:

Puljen Foreningsliv for alle gør det muligt for foreninger at søge midler til betaling af kontingent, stævnedeltagelse lejre, skoler og camps på vegne af medlemmer.

Målgruppen er:

  • Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.
  • Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere, hvor få midler sætter sine begrænsninger

Hvad kan I søge støtte til?

  • 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan der kun søges tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan der søges til et år ekstra. Hvis vi vurderer, at der kan ydes tilskud ét år ekstra, dækkes 50% af kontingentudgiften.
  • Deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps etc. - maks. 500 kr. årligt.

Søg her:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/puljeansoegning

Puljen er støttet af Poul Due Jensens fond, samt privatpersoner der landet over har doneret midler ved deres tilmelding til DGIs arrangementer.