Årsmøde 2018

Hvert år sidst i november holder DGI Sydøstjylland sit årsmøde. Det er det samme som en generalforsamling i en forening.

På årsmødet giver formanden sin beretning, regnskabet gennemgås og budgettet for det kommende år fremlægges. Der er også valg til landsdelsbestyrelsen samt revisorer. 

DGI Sydøstjyllands Årsmøde 2018 blev afholdt 20. november 2018.

Nye medlemmer i bestyrelsen

På årsmødet var der valg til landsdelsbestyrelsen.
Se den nye bestyrelse i DGI Sydøstjylland