Årsmøde 2023

Hvert år sidst i november holder DGI Sydøstjylland sit årsmøde. Det er det samme som en generalforsamling i en forening.

Årsmødet bliver afholdt torsdag den 30. november 2023 for repræsentanter for foreninger, idrætsledelser, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.

Dagsorden følger vedtægterne og der vil blive fremlagt beretning, regnskab og budget, samt afholdt valgt til bestyrelsen. Læs mere om valg til bestyrelsen her.

Program og foreløbig dagsorden for årsmøde 2023

Torsdag d. 30. november 2023 kl. 18.00 – 21.30 på
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7160 Bredsten

Kl. 18.00 er der fælles middag, og det egentlige årsmøde 2023 starter kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent. Landsdelsbestyrelsen foreslår Ernst Møller. Dirigenten udpeger stemmetællere
2. Landsdelsbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 til godkendelse. Se revideret regnskab i bilag til punkt 3. 

Mødet suspenderes

Kåring og præsentation af Årets forening 2023

 • Prisen som årets forening 2023 går til en forening, der er lykkedes med at få flere unge ind i foreningen. Det kan fx være ved et nyt initiativ, en målrettet indsats, involvering af unge som drivkraft for en indsats (ung-til-ung tilgang) eller et ekstraordinært blik på trivsel gennem idrætsfællesskaber. Indsatsen skal kunne danne inspiration for andre foreninger, der gerne vil fastholde eller invitere flere unge mellem 15-24 år ind i fællesskabet. 

Oplæg om Landsstævne 2025 i Vejle med fokus på rekruttering af frivillige

Kaffe og netværk

Mød formandskandidaterne

Mødet genoptages

4. Indkomne forslag

Landsdelsbestyrelsen foreslår:
a. Ændringsforslag til vedtægternes § 7 Årsmødet, vedrørende tidspunkt for årsmødets afholdelse.
b. Ændringsforslag til vedtægternes § 9 landsdelsbestyrelsens sammensætning.
c. Ændringsforslag til vedtægternes § 12 Udvalg, vedrørende overgangsregel.
Se forslag og motivation i bilag til punkt 4.


5: Fremlæggelse af budget for 2024 til orientering. Se budget for 2024 i bilag til punkt 5.
6: Godkendelse af kontingent for det kommende år

7. Valg til bestyrelsen:

Kandidater er anført i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Du kan læse kandidaternes præsentation ved at klikke her. 

Hver kandidat får mulighed for et indlæg fra talerstolen på op til 2. minutter.

 • Valg af formand (1 år)
  • Henrik Louring
  • Jonas Kallan Langvad
 • Valg af næstformand (2 år)
  • Lene Møller (genopstiller)
 • Valg af 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (2 år)
  Såfremt ændringsforslag om landsdelsbestyrelsens sammensætning vedtages, skal der vælges yderligere 1 landsdelsbestyrelsesmedlem hvor valgperioden er fra den 1. januar 2024 til årsmødet i 2025.
  • Claus Maack Andersen
  • Henrik Louring
  • Kirsten Meldgaard Hansen (genopstiller)
  • Lars Schubert (genopstiller)
 • Valg af første- og andensuppleant til landsdelsbestyrelsen (1 år)
  • Marianne Aas Thorsen (genopstiller)
  • Mathias Aricó (genopstiller)
 • Valg af kritisk revisor (2 år)
  • Michael Hansen (genopstiller)
 • Valg af kritisk revisorsuppleant (1 år)
  • Jørgen Roed (genopstiller

Nye kandidater kan melde sig frem til valgets start. 

8. Eventuelt

Årsmødet afsluttes.

Relevante bilag til årsmødet 2023 kan downloades her på siden. 

Download den endelige dagsorden

Hvorfor skal du tage med?

På årsmødet møder du andre foreninger, så I kan inspirere hinanden og styrke netværket inden for lige præcis jeres idræt. DGI Sydøstjylland har 500 medlemsforeninger, som alle opfordres til at tage med til årsmødet og tilkendegive, om de er tilfredse med tingenes tilstand i DGI.

Må du sige noget? Og stemme?

Ja, alle har taleret til DGI’s årsmøde. Både medlemmer, landsdelsforeningens bestyrelse og medlemmerne i de forskellige idrætsgrenes idrætsledelser og udvalg.

Hver forening har stemmeberettigede repræsentanter på baggrund af deres medlemstal:
0-100 medlemmer har 2 stemmer
101-200 medlemmer har 3 stemmer
201-300 medlemmer har 4 stemmer
301-400 medlemmer har 5 stemmer
401-500 medlemmer har 6 stemmer
flere end 500 medlemmer har 7 stemmer