Hellere hul på bukserne end hul i udviklingen

Det er bare et af mange små mottoer, som 9 dagplejere i Varde Kommune nu har implementeret i deres hverdag med børnene. De har brugt årets første fire måneder på at blive DGI Certificerede Dagplejere, og de har nu papir på at de arbejder målrettet med børnenes motoriske udvikling hver eneste dag.

Det var Susanne Jepsen, der er dagplejer i Årre, som tog initiativet til at hele gruppen af kommunale dagplejere i Årre og Fåborg skulle igennem denne certificering. ”Det har virkelig levet op til forventningerne. Noget har været ny viden – andre gange er vi blevet mere bevidste om, hvorfor vi gør de ting, vi gør.”

De har haft fire kursusdage i løbet af perioden, og tre af disse har været sammen med børnene. Det er ret usædvanligt, og alle deltagerne fremhæver det som et virkelig positivt aspekt: ”Det er en stor gave at have børnene med. Vi kan se med det samme, at det virker, vi skal ikke først hjem og prøve at tilpasse det til vores egen hverdag,” fortæller Susanne.

Kropslig dannelse fra start

Charlotte Egede Frost er børne- og ungekonsulent hos DGI, og hun har været underviser gennem hele forløbet. Hun arbejder med hele institutions- og skoleområdet, men specielt med disse dagplejecertificeringer er der mulighed for at give børnene den helt rigtige start:
”Hele fundamentet for den kropslige dannelse starter i dagplejealderen, se bare på, hvad der sker, fra de kommer i dagplejen, til de går derfra,” siger Charlotte Frost, der er uddannet fysioterapeut.

Det er noget som dagplejerne også selv er bevidste om: ”Vi har en kæmpe andel i børnenes udvikling i de år vi har dem. Børn er forskellige, nogle bøvler bare på, mens andre har brug for støtte til at komme i gang. Vi har fået værktøjer til at udfordre på alle niveauer,” fortæller Susanne Jepsen.

Der skal så lidt til

Begejstrede børn bøvler bedst – det er et andet motto, der er blevet gentaget gennem uddannelsen, og det er blevet brugt til at illustrere, hvor vigtig glæden og begejstringen er for, at børnene vælger de motoriske udfordringerne til – helt af sig af selv.

Det kræver ikke store ressourcer, hverken i form af tid eller udstyr. ”Vi har lært hvor lidt der skal til, for at skabe bevægelse. Og vi har lært at putte lidt ind alle steder i hverdagen. Det skal ikke kun være noget vi laver to timer hver fredag.” afslutter Susanne Jepsen.

Alle interesserede dagplejere kan læse mere om certificeringen på www.dgi.dk/certificering eller kontakte deres lokale DGI kontor.