Det er fedt at være frivillig i HUGF

Frivillighedsuddannelsen har givet Marisa Holm Schwartz og Pia Korntved fra Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening luksusproblemer! Op til denne sæson har de i god tid haft styr på alle trænere, faktisk har de flere frivillige end de har brug for, og de tror på, at det er på grund af læring fra uddannelsen.

Marisa og Pia har begge arbejdet som frivillige i store dele af deres liv, de har selv været instruktører i mange år, mens bestyrelses- og udvalgsarbejdet har de påtaget sig de sidste 8-10 år. De var ikke i tvivl om, at frivillighedsuddannelsen ville være interessant for dem.

Marisa ville gerne blive klogere på ledelse af frivillige, hvordan kunne de gøre det anderledes og få ny inspiration. Og Pia følte, at de godt kunne bruge ny viden til, hvordan de fastholder og rekrutterer de frivillige til hver sæson.

Nogle år har vi oplevet, at trænerne sprang fra i flæng op til sæsonstart, og det gør de ikke i år

Pia Korntved, formand gymnastikudvalget HUGF

Løsningen på trænerkabalen

Hele processen med at finde trænere til den kommende sæson, har Marisa og Pia grebet an på en ny måde i år. Marisa fortæller, at de tidligere år altid har spurgt de samme, som måske har de følt sig pressede til at sige ja. I år har de vendt processen rundt, og det er endt med, at mange er kommet til dem, og det er de begge virkelig glade for.

De har brugt mange af de ting, som de har lært på frivillighedsuddannelsen til at rekruttere og fastholde trænere i år. De startede blandt andet tidligt, da de lagde en lille seddel i trænernes julegave. På sedlen spurgte de ind til, om de havde lyst til at fortsætte som trænere og om, de havde særlige ønsker til hold og træningstider.

Sedlen fik de mange positive tilkendelser ud af og generelt har de været i bedre tid i år, hvor de både har kommunikeret på Facebook, lavet en annonce samt turdet tage fat i folk til Åbent hus arrangementet. Ydermere har de fået god hjælp af de to frivillighedskoordinatorer, som de også har skaffet til foreningen.

I år glæder jeg mig mere til sæsonen, fordi jeg har mere ro og overskud

Pia Korntved

Generelt føler de begge, at de er vokset meget med opgaven i det sidste år. Og det betyder rigtig meget for dem, at de føler, at de i dag er flere om at dele ansvaret.

Læring på uddannelsen

Marisa og Pia fortæller deres bud på konkrete ting, de har fået ud af at tage frivillighedsuddannelsen:

Marisa

  1. Vi er blevet mere synlige
  2. Vi er blevet mere nytænkende
  3. Vi tænker mere i anerkendelse af vores frivillige

Pia

  1. Opgavebeskrivelserne skaber overblik
  2. God inspiration fra andre foreninger
  3. Jeg har fået mere selvtillid i mit bestyrelsesarbejde

Vis mere Vis mindre

Overblik og selvtillid

For både Marisa og Pia har uddannelsen givet dem selvtillid, både på det personlige plan og i forhold til det udadvendte arbejde i foreningen. De er typerne, som ofte har været i tvivl, om de nu også gjorde det godt nok. Derfor har det været fedt for dem at opleve, at de også kunne give sparring til andre foreninger på uddannelsen. Ligesom det har været meget inspirerende for dem at få sparring og læring fra andre foreninger, som deltog på uddannelsen.

De har begge undervejs fået flere øjenåbnere og lært om tiltag, som de straks ville hjem i foreningen og implementere. Især har de haft fokus på opgavebeskrivelser og organisationsdiagrammer. Ved at lave opgaver på uddannelsen blev de bevidste om, hvor mange af foreningens opgaver de selv påtog sig.

I flere sammenhænge har de nedskrevet opgavebeskrivelser, fx til deres Åbent hus arrangement samt sæsonens opstartsmøde for alle trænere.

Nu ved alle, hvad vi forventer af dem og hvilke opgaver de skal løse

Marisa Holm Schwartz, næstformand i HUGF

Marisa og Pia har været grundige i deres arbejde med opgavebeskrivelserne, da de giver dem stor værdi. Både for dem selv, så de har ro i maven over, at der er styr på alle opgaver. Men også så de gør deres eget arbejde nemmere de kommende år, samt når de engang skal give bestyrelsesposten videre.