Integration kan også foregå i svømmeklubben

Det har ikke været uden udfordringer, at Varde Svømmeklub har startet et hold op for børn med anden etnisk baggrund. Børnene er i alderen 5-10 år og når formand Dorthe Holm Jacobsen ser glæden i deres øjne hver fredag til svømmetræning, så har det været det hele værd.

Varde Svømmeklub havde for år tilbage prøvet at få familier med en anden etnisk baggrund til at gå til svømning, men manglen på kulturforståelse fra alle parter satte en stopper for det.

Ofte har børnene aldrig prøvet at svømme, fordi de kommer fra lande, hvor der er meget langt til havet, eller hvor børnene ikke har haft mulighed for at komme i en svømmehal. Derfor kræver børnene ekstra meget tid og opmærksomhed, fordi de ikke er familiære med vand, fortæller Dorthe.

Dorthe konkluderede, at børnene med en anden etnisk baggrund ikke kunne deltage på Varde Svømmeklubs eksisterende hold på grund af manglende erfaring med vand, så derfor ville hun skabe noget særligt for dem. Hun var grundig i sine forberedelser, og afholdt blandt andet informationsaftener om foreningslivet i Danmark for forældrene og de ældre søskende.

Asger Heldt er projektansat ved Varde Kommune til at fremme integrationen. Dorthe koblede Asger på sin idé, og han sørgede for kontakten til familierne med anden etnisk baggrund, og søgte om Varde Kommunes støtte til familierne i form af et fritidspas. Dorthe og Asgers samarbejde er godt, hvilket er til alle parters fordel.

Fritidspas

Et fritidspas gives til børn, som gerne vil deltage i foreningernes aktiviteter, men hvor familien er økonomisk trængte.

Læs mere om, hvordan din kommune samarbejder omkring gratis fritidspas til udsatte børn og unge.

Det store forarbejde

Dorthe har en baggrund, som underviser i kultur for danske soldater, inden de skal udsendes. Derfor kunne hun bruge sin baggrundsviden om kulturforskelle til at etablere faste rammer for træningen. Hun vidste, at det er vigtigt, at hierarkiet i mellem svømmeklub, instruktører og forældre blev tydeliggjort, så alle vidste, at det var Dorthe, der var chefen, og det var hendes regler, som skulle følges.

Forældrene havde på grund af religion flere krav til det forestående samarbejde i svømmeklubben, og ønskede sig blandt andet separate omklædningskabiner og tildækning af store vinduespartier med gardiner. Begge dele afviste Dorthe.

Dette blev givetvis den mest lærerige del af samarbejdet med forældrene, som efter flere samtaler accepterede, hvorfor deres krav ikke kunne imødekommes. 18 børn var nu klar til at starte til svømning på et hold i Varde Svømmeklub.

Det er vigtigt, at børnene lærer om de grundlæggende svømmefærdigheder i trygge rammer.

Dorthe Holm Jacobsen, formand Varde Svømmeklub

Svømmetræningen, da den var i fuld gang i efteråretSvømmetræningen, da den var i fuld gang i efteråretFoto: Lotte Sørensen

Det vigtigste er, at det er sjovt

Børneholdet består af både drenge og piger. De kommer primært fra Syrien, men der er også et par fra Irak og Tyrkiet. Børnene er vilde med at gå til svømning! For Dorthe er det selvfølgelig vigtigt, at de lærer at svømme, men hun understreger, at legen i og med vand er mindst lige så vigtig.

Det er bare sjovt! Jeg har lært, hvordan man dykker og hvordan man trækker vejret, mens man svømmer.

10 årig dreng på svømmeholdet

Da holdet skulle starte, kontaktede Dorthe den lokale DGI svømmekonsulent Line, da Varde Svømmeklub ikke selv kunne løfte instruktørrollen. De syriske fædre, som havde meldt sig til instruktøropgaven, manglede trænererfaring med børn. Line fandt frem til Thomas Reffstrup, som har sin egen svømmeskole i Thyregod, og som tidligere havde trænet børn fra forskellige kulturer

Thomas hjalp hurtigt fædrene med at sætte struktur på undervisningen, og gav dem tips og tricks til, hvordan svømmetræning bliver sjovt for børn. Fædrene har lært, hvordan de skal agere i deres rolle som instruktører, og de har udviklet sig meget på kort tid. Det glæder Dorthe at se, hvordan de har det sjovt i vandet med børnene.

Thomas fortæller: ”Nu styrer de selv undervisningen, og jeg er kun lidt med på sidelinjen og kommer med indspark undervejs.” Han tror på, at det vigtigt at turde udfordre både instruktørerne og børnene, og det kan man kun lykkes med, når alle er blevet trygge i vandet og på holdet.

Det er også dansk kulturtræning

Der har været en stor grad af integration i opstarten af holdet. Dorthe har mødt op til hver træning. Hun har svaret på spørgsmål, og hun har forklaret dem, hvordan vi gør tingene i Danmark. Det har eksempelvis krævet lidt kræfter at få dem til at forstå, at i Danmark kommer vi til aftalt tid, og især når man er medlem af en klub eller en forening.

For Thomas har det været vigtigt, at fædrene lærer at involvere børnene undervejs i træningen, og at alle taler dansk: ”De kan sagtens. Det er fordi de bliver usikre, at de taler deres modersmål."  Ikke alle børnene taler arabisk.

De er simpelthen de mest fantastiske børn at arbejde med!

Thomas Reffstrup, Svømmeinstruktør

Thomas fortæller, hvordan børnene har taget svømningen og legen til sig: ”De er meget taknemmelige og de er lydhøre. De bliver selvfølgelig også nogle vildbasser undervejs, hvor vi lige skal stramme op, men sådan er det altid.”

Holdet nåede at være i gang i 3 måneder i efteråret 2020, inden Corona lukkede sæsonen ned. Og de er nået langt i den korte periode. De lærte, hvordan det er vigtigt at respektere hinanden og vandet. Det er en vigtig læring for dem, at i vandet må de ikke skubbe og presse hinanden, som de ellers gør i leg.

Fremtiden for holdet i Varde Svømmeklub

Dorthe føler, at med den glæde hun oplever hos børnene, har det været en stor succes at få børnene med en anden etnisk baggrund i vandet. ”Det er ikke afgørende om det tager en eller flere sæsoner, før børnene er klar til at blive sluset over på vores andre foreningshold. De skal have en god oplevelse og blive fortrolige med vandet.”

Det har givet mod på mere, og havde det ikke været for Corona nedlukningen, så havde Dorthe været i fuld gang med at få flere hold i vandet. I samarbejde med Asger Heldt, har hun planer om tre nye hold: Et separat herrehold, et separat damehold, og et hold for mødre med små børn.

De har bestemt, at fredag eftermiddag og aften skaber de det frirum, hvor holdene for de etniske danskere skal være. Her vil de ikke blive forstyrret af andre hold, da danskerne helst ikke vil i svømmehallen i dette tidsrum. Det smarte er, at det vil denne målgruppe til gengæld meget gerne.

Integrationen igennem vand, leg og en dansk forening er i fuld gang.

Dorthe Holm Jacobsen

Dorthe understreger slutteligt, at Varde Svømmeklub også lærer meget af samarbejdet med familierne. Og det gør hende stolt, når hun ser deres lyst til at engagere sig og ser børnenes glæde. "Vi smider danske og arabiske ord rundt i luften for sjov, så vi kan komme tættere på hinanden. Og vi griner sammen. Det er vigtigt!" udtaler Dorthe.

Når Corona situationen tillader det, vil Varde Svømmeklub tilbyde 2 af de unge drenge en plads som hjælpeinstruktører, ligesom en af fædrene vil blive tilbudt at blive hjælpeinstruktør på et andet hold end sit eget barns. På den måde håber de, at integrationen vil fortsætte i klubben på flere niveauer.