Få tilskud til uddannelse af jeres trænere

Vi vil gerne sætte fokus på de muligheder, I som foreninger har for at søge tilskud fra kommunen til uddannelse af jeres ledere og trænere.

Vi har kurser i både børnegymnastik og badminton - og meget meget mere. Se oversigt nedenunder artiklen Foto: Palle Skov

Det kan være svært at finde de betingelser, der gælder for lige nøjagtigt jeres kommune, så derfor har vi prøvet at lave et samlet overblik for jer.

Vi må dog tage forbehold for, at der kan komme mindre ændringer i satserne, men vi forsøger at holde oplysningerne opdaterede.

Billund Kommune

I 2017 var puljen på 128.100kr og de foreninger som søgte fik dækket ca. 30%
Størrelsen på tilskuddet - hvormange procent der dækkes - er afhængigt af, hvor mange ansøgninger kommunen får om tilskud.

Ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside. 

Kontakt: Gunhild Sørensen, tlf. 79727602

Esbjerg Kommune

100% tilskud til kurser, dog max 750 kr. pr. dag pr. person. Kurset skal vare minimum 3 timer, ellers er satsen max 375 kr. pr. dag pr. person.
Der gives ikke tilskud til uddannelse som giver ECTS point.

Tilskuddet kan søges løbende, dog skal kurset være afholdt inden for det sidste år.
Se evt. mere på Esbjerg kommunes foreningsportal

Kontakt: Pernille Sjørup tlf. 76161616

Fanø Kommune

100% tilskud til kurser, med mindre puljen bliver brugt.

Et á conto beløb på 75% kan udbetales, hvis der er stort behov i foreningen.
Kurser skal være med videreformidling for øje.
Ansøgningsskema bliver tilsendt i januar måned, og tilskud skal søges senest 15. marts for kurser afholdt i det foregående år.

Kontakt evt.: Bente Aafeldt Mail: bla@fanoe.dk

Varde Kommune

75% tilskud til kurser, dog max 7.500 kr. pr. person pr. kursus.

Udgifter, som foreningen har til lederuddannelse i 2018, er de udgifter der kan søges tilskud til pr. 1. april 2018 via Varde Kommunes Foreningsportal.

Kontakt evt.: Berit E. Andreasen mail: bera@varde.dk

Vejen Kommune

Tilskuddet udgør op til 75 % af kursusgebyret, dog max 1000 kr pr. dag pr. deltager. Tilskuddets størrelse afhænger af antallet af ansøgninger.
Der gives max. 10% i tilskud pr. forening af den samlede pulje.

Tilskuddet søges pr. 1. december - gerne før, og udbetales senere i december.
Alle foreninger modtager ansøgningsskema og information i efteråret. Ved større udgifter skal der søges på forhånd.

Kontakt evt.: Anne Sydow Kristensen, ask@vejen.dk