Et svært år at holde på medlemmerne i DGI Sydvest

Med et fald på 5.219 medlemmer har Corona været hård ved medlemsforeningerne i DGI Sydvest. Det er især indendørsidrætterne og fodbold, der har tabt mange medlemmer i 2020. Der er også lyspunkter og med lettende Corona retningslinjer i sigte, er tiden til at se fremad.

Foreningerne i DGI Sydvest mister i alt 5.219 medlemmer i 2020, hvilket er et fald på 7% i forhold til medlemstallene i 2019. Det samlede medlemstal i 2020 er på 73.162. Det største fald ses hos fodboldforeningerne med 2.056 medlemmer, mens gymnastikforeningerne falder med 1.474 og svømmeklubberne med 1.113 medlemmer.

Når flere af vores traditionelt største idrætter lider et større fald i medlemstal, så er det klart, at vi går tilbage. Det er idrætter, som har været særligt ramt af Corona retningslinjerne, og vi kunne have frygtet at faldet var langt større

Birthe S. Kristensen, direktør DGI Sydvest

Generelt er tegner børn (0-12 år) næsten halvdelen af tilbagegangen i de Sydvestjyske foreninger, mens seniormålgruppen er særligt ramt på indendørsidrætterne både på grund af Corona retningslinjerne og ikke mindst, at de har været en særligt udsat målgruppe.

Det glæder Birthe Kristensen, at rigtig mange af foreningerne og frivillige har taget kampen op mod de skiftende Corona retningslinjer. Mange har udviklet sig meget på kort tid med fokus på online fællesskaber og udendørstræning, der er opstået en særlig kreativitet med målet om at holde gang i fællesskabet.

Fodbold, svømning og gymnastik tegner det største fald

Corona restriktionerne i 2020 gav nogle knap så sjove rammer om fodbolden. For mange klubber, trænere og forældre var retningslinjerne svære at navigere i, derfor var mange forældre og børn tilbøjelige til at vælge det fra. Børn og unge (0-18 år) udgør 1.555 af en samlet tilbagegang på 2.056 i fodboldklubberne.

Svømning har været hårdt ramt af nedlukninger og frygten for, hvordan Corona smittede gennem vand fyldte meget. Med en tilbagegang på i alt 13,5% har svømmeklubberne generelt mistet mange medlemmer, og især aldersgrupperne børn (0-12 år) har trukket tallet ned. I mange mindre foreninger fylder familiesvømning meget og denne aktivitet har været svær at gennemføre.

I gymnastikforeningerne kan de se det største fald i medlemmer blandt voksne og seniorer i alderen +40. Og det skyldtes uden tvivl de stramme retningslinjer for indendørsidrætten for voksne over 21 år med krav om maks. 10 personer og zoneopdelinger. Det samme gør sig gældende for idrætter som folkedans og badminton.

Det gør altid ondt, når vi mister medlemmer. Men vi ved at vores foreninger og frivillige har kæmpet med de omskiftelige retningslinjer. Vi skal huske, at der også har været lyspunkter i et år, hvor Corona har stjålet de fleste overskrifter

Henning Kristensen, formand DGI Sydvest

Tennis med flot fremgang

Tennisforeningerne i DGI Sydvest er gået frem med imponerende 638 medlemmer, hvilket er en fremgang på 43% i forhold til 2019. Her er det primært to foreninger, som har båret den flotte vækst: HIF Tennis og Varde Tennisklub. Varde Tennisklub har især tiltrukket medlemmer med deres to nyetablerede padeltennisbaner.

I Hjerting IF har klubben haft et tæt samarbejde med DGI Sydvest omkring en vækstaftale, som med en ihærdig indsats fra klubben har givet gevinst. De har været dygtige til at være synlige i lokale og på sociale medier med gode opstartstilbud.

HIF Tennis har har tiltrukket mange nye spillere til banerne i Hjerting i 2020.HIF Tennis har har tiltrukket mange nye spillere til banerne i Hjerting i 2020.Foto: Lotte Sørensen

Tennis har desuden ikke været ramt af Corona retningslinjerne på samme måde som andre idrætter, da det foregår primært udendørs samt ikke er en kontaktsport. Og fremgangen skyldes desuden tilgangen af Esbjerg Tennis Klub, som ny forening i DGI Sydvest.

Stor fokus på individuel motion under Corona

Der har under Corona været særlig stor opmærksomhed på, at danskerne kunne gå, løbe og cykle ture selv og sammen med familien. En IDAN-undersøgelse i 2020 viser, at hele 72% af danskerne vælger gang som aktivitet.

Denne fremgang afspejler sig ikke i medlemstallene fra DGI Sydvest, da det ikke er i foreningerne, at de har mødtes til gå- og løbeture. Tværtimod har mange af klubberne og fællesskaberne været lukket helt eller delvist ned over længere perioder i 2020. De fleste medlemmer har ønsket at løbe selv eller sammen med familien, da de på den måde kunne undgå smittefaren ved at være flere samlet, ligesom mange har tilpasset løbe- og gåturene ind i den nye arbejdsdag på hjemmekontoret.

Cykelklubberne i DGI Sydvest har til gengæld oplevet, at medlemmerne har valgt at støtte op om foreningerne og betale kontingent. I hvert fald er medlemstallene i forhold til 2019 stort set status quo. Og den gode historie fortæller om, at i de foreninger, hvor de gør et stort arbejde med ungdomstræning, stiger medlemstallene.

”Det er vores fornemmeste opgave nu, at samle op på disse aktive tendenser i samfundet, så vi får alle de aktive motionister ind i vores foreningsfællesskaber. På den måde sikrer vi, at de forbliver aktive, da vi ved at fællesskaberne er med til at holde motivationen oppe hos os,” fortæller Henning Kristensen.