Nomineret til Årets Idrætsforening: Esbjerg Gymnastik Forening

Det er blevet tid til at præsentere de tre nominerede til Årets Idrætsforening 2023 i DGI Sydvest. Her kan du møde Esbjerg Gymnastik Forening.

Hvem er Esbjerg Gymnastik Forening?

EGF er den ældste forening i Esbjerg, som har rødder helt tilbage til Esbjerg bys tidlige år. Foreningen har været igennem en positiv udvikling og udbredt interessen for gymnastikken i Esbjerg. Dette skyldes den pionerånd indenfor den frivillige gymnastik, som er kendetegnet for foreningen. Et godt og engageret korps af ledere/hjælpetrænere er en af de vigtigste forudsætninger for en velfungerende forening. I EGF lægges der stor vægt på idrætten og det sociale fællesskab.

EGF er en aktiv gymnastikforening med en bred vifte af forskellige tilbud til personer i alle aldre og rummer ca. 700 medlemmer.

Indsatser i 2022 hos Esbjerg Gymnastik Forening:

Esbjerg gymnastikforening har gennem de sidste par år været igennem et større generationsskifte i både bestyrelsen og gymnastikudvalget. Nu er den nye bestyrelse landet, og de har sat følgende tiltag i søen: 

 • EGF har været på DGI´s frivillighedsuddannelse, som har givet dem mange nye idéer og redskaber til at arbejde med frivillighed i foreningen. 
 • EGF har haft en medlemsfremgang på over 40% i 2022.
 • EGF har opstartet 3 nye hold i 2022:
  • Børnehold
  • Stolegymnastik
  • Jump
 • EGF har oprettet et Sociale Medie udvalg, så de nu er blevet mere synlige for foreningens medlemmer og interessenter. 
 • EGF har fået 8 nye trænere og 6 nye hjælpetrænere ind i foreningen i 2022
 • EGF har lavet et nyt mødeformat for alle instruktører, hvor alle bliver hørt og får medindflydelse på foreningens udvikling. 
 • EGF har lavet to årlige arrangementer med spisning for at styrke sammenholdet i foreningen.

I ansøgningen skriver EGF selv, at de er en forening i rivende udvikling, hvor bestyrelsen altid har ja-hatten på og hvor der ikke er langt fra tanke til handling. 

Hvordan kan du stemme på Esbjerg Gymnastik Forening som årets idrætsforening?

Afstemningen foregår via Facebook på DGI Sydvests Facebook-side, og alle kan aflægge én stemme. Afstemningen åbner torsdag d. 13/4 2022 kl. 12.00 og lukker mandag d. 24/4 2022 kl. 12.00.

Vinderen bliver offentliggjort på årsmødet d. 25/4 2022.