Tværgående samarbejde har genereret et nyt drengehold i Bække Sportsforening

Et vellykket tværgående samarbejde mellem Bække Skole, Bække Sportsforening, Vejen Kommune og DGI Sydvest har genereret et nyt drengehold i Bække Sportsforening. Samarbejdet tog udgangspunkt i DGI’s koncept Fodbold i Skolen, som introducerede eleverne på Bække Skole til fodbold på en sjov og anderledes måde.

Tidligere på året tog skolelederen for Bække skole, Helle Jeppesen, kontakt til Vejen Kommunes playmaker Lasse Roost Rasmussen, da hun ønskede, at samarbejde med de lokale idrætsforeninger om, at få flere børn til at bevæge sig.

Fodbold i Skolen

Fodbold i skolen sker i samarbejde mellem idrætsforening og skole, og konceptet har til formål at præsentere fodbold på en ny og inspirerende måde, hvorpå vi forsøger at bringe bevægelsesglæden tilbage i boldspilundervisningen i folkeskolen.

Materialet bygger på en række kulturelle tematikker, hvor eleverne tages med på en rejse gennem forskellige landes fodboldkulturer og historiske begivenheder. På den måde, kan idrætsundervisningen blive et aktiv for anden faglig undervisning på årgangen såsom dansk-, engelsk- eller historieundervisningen

”På bække skole er vi meget optaget af den åbne skole, som er kommet med skolereformen. Det handler om, at vi som skole skal åbne os overfor det omgivende samfund og samarbejde med det lokale erhvervsliv og de lokale idrætsforeninger,” fortæller skolelederen for Bække skole Helle Jeppesen.

Lynhurtigt blev et samarbejde mellem DGI, Vejen Kommune, Bække og Gesten skole, Bække Sportsforening og Gesten Idrætsforening etableret, hvor børnene i henholdsvis 5. og 6. klasse på de to skoler blev introduceret til DGI’s koncept fodbold i skolen. Fodbold i skolen er et forløb over 4 gange, og forløbet har til formål at præsentere fodbold på en ny og inspirerende måde. Og DGI Sydvests idrætskonsulent for fodbold understreger, at det gode samarbejde er vigtigt for konceptet.

”Det er vigtigt, at både skolen og idrætsforeningerne indgår i samarbejdet, så vi kan gøre overgangen fra skole til foreningslivet lettere for børnene. Vi oplever at børn har svært ved at starte i en ny forening, og det ønsker vi at imødekomme gennem konceptet fodbold i skolen,” fortæller Bjarke Arens.

Nyt drengehold til Bække fodbold

Efter forløbet har Bække fodbold fået tilgang af både drenge og pige spillere, og klubben har startet et helt nyt U13 drengehold op.

”Samarbejdet har generet et helt nyt drengehold til klubben, hvor der er 10-12 nye spillere på og så har vi også fået tilgang af 4 nye piger, som er startet op med klubbens U15 pigehold. Så det er vi ganske godt tilfredse med, og det er også langt mere end vi havde forventet,” fortæller en begejstret formand for Bække fodbold Klaus Schmidt.

Resultatet af forløbet skaber også stor begejstring hos playmaker i Vejen Kommune, Lasse Roost Rasmussen:

”Det er fantastisk, når forening og skole kan samarbejde om at få børn og unge i bevægelse. I Vejen Kommune har vi med indsatsen Bevægelse er Vejen fokus på at hjælpe vores institutioner og foreninger med at få flere børn og unge i bevægelse. I Bække har vi et rigtig godt eksempel på, hvordan det gode samarbejde kan gøre en forskel for at få flere børn og unge ind i foreningslivet.”

Samarbejdet har skabt værdi for alle parter

I DGI er man enormt glad for, at forløbet, fodbold i skolen, har været med til at genere et nyt fodboldhold i Bække og dermed bevidst, at brobygningen mellem skole og forening er vigtig i sådan et samarbejde. Også skolen har høstet stor værdi af samarbejdet.

”Vi har fået glade børn, og vi har fået et super godt samarbejde op at stå med boldklubben i Bække, og vi er klar på at gøre det meget mere. Vi har allerede nogle små børn i indskolingen, der har spurgt om de ikke må prøve det, og hvis det kan skabe mere værdi for klubben og de kan få flere medlemmer, så er det jo bare en win win situation,” fortæller skolederen for Bække skole, Helle Jeppesen, og tilføjer:

"Vi er også meget optaget af, at jo mere børn bevæger sig jo mere lærer de også.  Så det er også en gevinst, at vi har fået bevægelse i undervisningen gennem forløbet fodbold i skolen, men også at vi nu har får bevæget nogle af børnene efter skoletid også."

Formanden for Bække fodbold, Klaus Schmidt, deler samme begejstring:

”Samarbejdet har betydet har vi fremadrettet har mod på at samarbejde med Bække skole igen både med drenge og piger. De årgange, hvor vi mangler spillere i, er også de årgange, vi skal have fokus på i et fremadrettet samarbejde.”

Playmakeren, Lasse Roost Rasmussen, fra Vejen Kommune er også glad og stolt over samarbejdet, og han fastslår, at det gode samarbejde er, når både skolen og idrætsforeningen har en værdi af samarbejdet. Det kræver en god forventningsafstemning, så det er tydeligt, hvad der forventes fra både skole og forening for at samarbejdet lykkes. Og når først det kører, så kommer samarbejdet alle parter til gode.