Valg til DGI Sydvests bestyrelse

DGI Sydvest vælger nye medlemmer til bestyrelsen på årsmødet 2023. De nye medlemmer skal arbejde for at sætte retning på udviklingen af idræts- og foreningslivet i landsdelen.

DGI Sydvest skal vælge op til tre kandidater til at varetage arbejdet med at udvikle idræts- og foreningslivet i hele Sydvestjylland som en del af landsdelens bestyrelse. 

De nye medlemmer bliver del af en bestyrelse, hvis opgave er at vise vejen for hele landsdelen og sikre, at der skabes rammer og vilkår til gavn for alle medlemsforeninger. Se den nuværende bestyrelse her. 

Kan du se dig selv være en del af nedenstående, kan du melde dig som kandidat: 

  • Du vil være med til udvikle vores frivillige foreningers vilkår, rammer og betingelser, så de kan udvikle et stærkt foreningsliv.
  • Det er en styrke, men ikke en forudsætning, hvis du har kendskab til det kommunale landskab og være med til at præge beslutninger, som påvirker foreninger og idrætsaktive.
  • Du kan se dig selv tale de idrætsfrivilliges sag og varetage deres behov for en stærk stemme i debatten om foreningsliv i vores landsdel.
  • Du kan bruge dine kompetencer til at identificere nuværende og kommende generationers behov og ønsker til attraktive og udviklende idrætsfællesskaber.

Du skal naturligvis have tilhørsforhold til vores geografiske område og have en god tilknytning til foreningslivet. Vi ønsker en engageret og mangfoldig bestyrelse, så vi bliver bredt repræsenteret på køn, etnicitet, alder og kompetencer. Du vælges på årsmødet den 25. april 2023 for en 2-årig periode.

Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen mødes i udgangspunktet en gang om måneden. Herudover kan der være yderligere møder alt efter hvilke opgaver, der skal varetages af den enkelte. Alle bestyrelsesmedlemmer er omkostningsdækket, og har du opgaver, som kræver frihed fra job og møder udenfor vanlig arbejdstid, så vil det også blive tilgodeset i et vist omfang.

DGI Sydvest er en politisk NGO, som har en foreningsvalgt bestyrelse. 

Har du spørgsmål eller ønsker uddybende indsigt, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henning Kristensen eller direktør Birthe Kristensen.