Varde Kommune sætter fokus på mere bevægelse i skolen

I et nyt samarbejde mellem DGI Sydvest og Varde Kommune er formålet, at mere idræt og bevægelse i skolen skal støtte udviklingen af gode og sunde vaner hos eleverne. Tre skoler har siden sommerferien indført mere idræt og bevægelse på skoleskemaet og eleverne er glade for det.

Under navnet Mere idræt og bevægelse i skolen i Varde Kommune har de tre skoler: Agerbæk Skole og Starup Børneby, Årre Børnecenter og Lykkesgårdskolen fået flere idrætstimer på skemaet. Projektet kører over 3 år og det er vigtigt for Varde Kommune, at der blevet fulgt op og evalueret undervejs, så flere skoler kan kobles på.

”Efter halvandet år vil vi evaluere projektet, hvorefter vi gerne vil udbrede det til de andre skoler, så de kan få indsigt i projektet og hoppe med efterfølgende, alt efter hvad resultaterne viser.” udtaler Tanja Helene Mortensen, skolekonsulent ved Varde Kommune.

Vi ved, at bevægelse hænger sammen med sundhed og i Varde Kommune vil vi gerne have sunde elever.

Tanja Helene Mortensen, skolekonsulent Varde Kommune

Som en del af aftalen, giver DGI Sydvest’ Børne- og Unge konsulent Heidi Møller Nielsen udvalgte medarbejdere på de tre skoler et kompetenceløft med fokus på teori og meget praksis, hvor medarbejderne blandt andet selv afprøver forskellige bevægelsesaktiviteter.

”Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i kropslig dannelse og bevægelsesglæde, når jeg sammen med medarbejderne udvikler deres kompetencer. Det handler om, at de får et fælles sprog, ideer til nye aktiviteter og mulighed for sparring og ideudvikling i og på tværs af deres teams.” Udtaler Heidi Møller Nielsen.

Fakta om aftalen

I indskolingen handler det særligt om at understøtte den motoriske udvikling og glæden ved at bevæge sig. På mellemtrinnet og i udskolingen handler det om at udvikle og vedligeholde de sunde vaner.

På Agerbæk Skole og Starup Børneby er der kommet mere idræt på skoleskemaet

Skoleleder Kenneth Bjerre på Agerbæk Skole og Starup Børneby er glad for, at de er en del af projektet. Han tror på, at der er en sammenhæng mellem mere idræt og det brede sundhedsbegreb. ”Vi håber, at vi kan være medvirkende til, at flere vælger en aktiv livsstil og tilvælger at gå til idrætsaktiviteter i fritiden.” udtaler Kenneth Bjerre.

Antallet af elever, der af den ene eller anden grund ikke deltager i idræt er faldende.

Kenneth Bjerre, skoleleder, Agerbæk Skole og Starup Børneby

Flere klasser på skolen i Agerbæk har fået to lektioner mere idræt på ugens skoleskema, hvilket svarer til en fordobling af lektionstallet. De har på skolen valgt, at alle undervisere i idræt indgår i DGI kompetenceudviklingen, da de ønsker at styrke fagligheden i faget og få flere ideer til undervisningen.

”Vi vil hellere øve samarbejdet i klassen fysisk. At kunne vinde og tabe, at kunne gøre sig umage, at spille sammen som hold – end vi vil sidde i et klasselokale og tale om det – og vi mener, det giver et bedre udbytte og er sjovere at benytte tiden til de fysiske aktiviteter.” Fortæller Kenneth Bjerre.

Som en del af samarbejdet med DGI undersøger lærerne også, hvordan de kan få flere elever til at synes, at idræt er sjovt. Og de kan se, at børnene er glade, når de skal have idræt. Ligesom det er positivt, at flere af skolens medarbejdere byder ind på faget.