Go Fun Puljen

DGI Sydvest ønsker med Go Fun Puljen at bidrage til nytænkning samt innovation i fastholdelsen af børn i foreningsmiljøet. Målet er at skabe motiverende og positive idræts- og bevægelsesmiljøer for alle børn i foreningslivet.

Glæden er et centralt element, når børn går til idræt. Derfor er det afgørende at tilbyde børn aktiviteter, som retter sig mod andet end præstation, konkurrence og belønning. Vores ønske med Go Fun Puljen er, at din forening kan fastholde børnene gennem bevægelsesglæde.

Fakta om Go Fun Puljen

Alle DGI Sydvest medlemsforeninger kan søge puljen. Puljen består af midler for 100.000.

Midlerne skal bruges til børn og unge.

Har I et initiativ til at skabe bevægelsesglæde i foreningen, så send en mail til sydvest@dgi.dk

Alle ideer behandles løbende og følges op af konsulenter. 

Desværre oplever mange foreninger, at børn i overgangen til at blive unge vælger foreningsidrætten fra. Derfor er det vigtigt med fokus på fastholdelse gennem bevægelsesglæde. Med Go Fun Puljen ønsker DGI Sydvest at støtte nye hold, ideer, tiltag og inspiration. Går I i foreningen og tumler med en idé til at få aktiveret hele familien, til fastholdelse af de større børn eller med tiltrækningen af nye børn med fokus på bevægelsesglæde. Så er Go Fun Puljen jeres mulighed! I må gerne søge, mens I er på idéstadiet, vores konsulenter hjælper gerne jeres forening i mål med ansøgningen.   

Hvad er "Go" logikkerne?

Det er ligeværdige logikker, som er på spil på samme tid, men for forskellige målgrupper. Et aktivitetstilbud bør altid have flere logikker i spil, men der kan være forskel i prioriteringen af de enkelte logikker. Go-logikkerne kan bl.a. bruges til at italesætte medlemmernes motivation til at dyrke idræt, bevæge sig og gå på holdet. Dermed kan de også bruges til at arbejde med fastholdelse i jeres forening. Go-logikkerne kan bruges i alle led i foreningen; i bestyrelsen, blandt instruktørerne og blandt foreningens medlemmer.

Go logikkerne.png

Vil du og din forening lære mere om Go logikkerne og Go Fun Puljen, er du meget velkommen til at kontakte vores konsulenter.