Idrættens årsmøde - DGI Sydvest 2017

Vi sætter fokus på digitale muligheder og udfordringer i foreningslivet, og vi fejrer frivilligheden på DGI Sydvests årsmøde d. 22. november 2017 i Vejen Idrætscenter

Temaet for dette år er SMART forening, og du har mulighed for at deltage i workshops, der hver for sig sætter fokus på den digitale og nytænkende forening. Vi slutter aftenen af med at kåre Årets Ildsjæl i DGI Sydvest, derved fejre den frivillighed, som er så vigtig i foreningslivet. 

I år har vi valgt at holde årsmødet i Vejen Idrætscenter, der med sine mange spændende indendørs- og udendørsfaciliteter inspirerer til aktivitet og bevægelse for alle. 

Dagsorden Årsmøde 2017

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning v. Henning Kristensen, formand DGI Sydvest
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af:
  • Næstformand Torben Haahr (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlemmer: Inge Hansen, Kirsten Christensen, Lillian Jakobsen (modtager alle genvalg)
  • To suppleanter: Ulla Troelsen og Klaus Kildemand (modtager begge genvalg)
  • En kritisk revisor Gitte Ravn (modtager genvalg)
 • Eventuelt

Program for Årsmødet:

17.00:  Workshops: (vælg din favorit)

 • SMART training – hjernesmart træning
  SMART Training er fitness for hjernen. Træningen består af fysiske øvelser, aktiviteter og lege, der både udfordrer din motorik, dine sanser og din logik og derfor kræver din fulde koncentration. Øvelserne er ikke fysisk krævende, det er kun din hjerne, der kommer på hårdt arbejde.
 • SMART forening – digitalisering og disruption
  Hvordan gearer foreningerne sig til at begå sig i den fremtidige digitale virkelighed. Hvilke muligheder og udfordringer er der?
 • SMART administration – DGI Køb Kontorhænder
  Hvilke muligheder har DGI for at hjælpe foreninger med administration i foreningen? Er der nye programmer og systemer, der kan lette arbejdsgangene?

18.00:  Spisning (vi byder på en let anretning)  
18.45:  Indtjekning og udlevering af stemmesedler
19.00:  Årsmøde starter efter dagsorden
20.00:  Kåring af årets ildsjæl
20.15:  Tak for i aften

Vi har brug for din tilmelding af hensyn til spisningen - men efter kl. 18.45 er dørene selvfølgelig åbne for alle.