Kurser og Uddannelse i DGI Sydvest

DGI Sydvest tilbyder kurser inden for forenings- og bestyrelsesudvikling. Vi tilbyder både mindre spotkurser ude i foreningerne, men også en større frivillighedsuddannelse.

Spotkurser 

Vi tilbyder sportskurser á 3 timer varighed indenfor følgende temaer:

 • Bestyrelsesudvikling
 • Team - udnyt jeres kompetencer og ressourcer
 • Den svære samtale/konflikhåndtering 

Bestyrelsesudvikling

Det er vigtigt at en bestyrelse løbende er i stand til at vurdere behovet for forandring og samtidig er i stand til at igangsætte initiativer for at opnå udvikling. På dette kursus får i konkrete og nyttige tips til, hvordan jeres bestyrelse udvikler sig og undgår at drukne i praktiske opgaver. Derudover får I kendskab til redskaber, der gør jeg i stand til at optimere på jeres ledelsesopgaver.

På kurset lærer du om:

 • Moderne foreningsledelse og foreningens ledelsesopgaver
 • Reaktiv eller proaktiv bestyrelse
 • Ledelsespositioner og involverende ledelse

Teamudvikling - udnyt jeres kompetencer og ressourcer

Vi har alle forskellige faglige og personlige kompetencer, og de er vigtige at kende til, hvis et team skal fungere optimalt. På dette kursus er vi med til at give jer et overblik over hinandens faglige og personlige kompetencer samt erfaringer, give jeg redskaber til at få en velfungerende bestyrelse, der bruger hinandens stærke sider og får et godt samspil, og samtidig er vi med til at give jer en vurdering af, om der evt. skal tilføres nye ressourcer bestyrelsen.

På kurset ser vi på:

 • Hvad er et godt team?
 • Faglige og personlige kompetencer
 • Forudsætninger for et godt samarbejde
 • Hvordan gør vi hinanden gode

Den svære samtale/konflikhåndtering

Konflikter kan opstå alle steder i en forening, men fælles for dem er, at de helst skal tages i opløbet. På dette kursus vil du få baggrundsviden og tips til, hvordan du generelt minimerer konflikter mest muligt, og hvordan du følger op på dem, så de ikke vender tilbage.

På kurset lærer du om:

 • Adfærdens sprog og læring om kommunikation
 • Feedback-modellen
 • Konfliktløsningsmodellen
 • Den svære samtale

Frivillighedsuddannelsen

Mangler jeres forening frivillige, eller har I haft udfordringer med at fastholde, dem I har? Vi giver jer fælles værktøjer til at udvikle frivillige i jeres forening.

Uddannelse består af følgende 5 moduler:

Modul 1: Tendenser om frivillighed

Modul 2: Planlægning og organisering

Modul 3: Rekruttering

Modul 4: Ledelse

Modul 5: Fastholdelse

Imellem modulerne vil deltagerne arbejde med en frivillighedsstrategi for foreningen og/eller cases i foreningen, hvor undervisningsstoffet fra det forudliggende modul integreres. Der vil yderligere være plads til refleksion for deltagerne, så stoffet både kan afprøves og eftertænkes i egen forening.

Uddannelsen vil klæde de frivilligansvarlige på til opgaven og sikre et bæredygtigt miljø omkring frivillighed i den enkelte forening.