Partnerskab med Struer Kommune

Ny Bevæg Dig For Livet-aftale mellem DGI Vestjylland og Struer Kommune

Fra venstre ses Christian Pedersen fra DIFs bestyrelse, Per Østergaard, formand for DGI Vestjylland samt Struer Kommunes borgmester Niels Viggo Lynghøj.

I forbindelse med det første spadestik på Limfjordshuset i Struer, blev der indgået en partnerskabsaftale mellem Struer Kommune og DGI Vestjylland.

Aftalen omhandler en række elementer fra Bevæg Dig For Livet projektet og gælder i fire år, ligesom den omfatter forskellige målgrupper og indsatser.

Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab, motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.

Limfjordshuset Struer er etableret i et samarbejde mellem Struer Kajakklub og Struer Roklub og støttes bl.a. af Struer Kommune. 

Limfjordshuset erstatter de nuværende noget utidssvarende faciliteter og har en fantastisk placering ved vandkanten og den gode strand - med kig til Struer by.

Med de nye faciliteter prioriterer Struer Kommune outdooraktiviteterne, som udover nogle flotte nye rammer, også skaber samarbejder mellem foreninger og gør det muligt for flere borgere at blive idrætsaktive. 

Du kan læse mere om Limfjordshuset Struer her